Wonen

                          Wonen

Je kunt thuis wonen maar soms wonen mensen ook in een zorginstelling/ verpleegtehuis, een andere zorg/ woonvorm of in een Fokus Woning. In de meeste gevallen wonen de mensen thuis. Zal in het kort de verschillende mogelijkheden beschrijven over de regelgevingen van het thuis wonen en/of het wonen in een zorg instelling.

 

                                                                    

                                             Regelingen omtrent het wonen thuis

Vanuit de thuissituatie kan je vanuit allerlei uiteenlopende regelingen gebruik maken. Je kunt zorg ontvangen vanuit een PGB betekent persoons- gebonden budget of vanuit het WMO betekent wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast kan je ook ondersteuning vanuit de WLZ betekent Wet langdurige zorg ontvangen. Meestal ontvang je de WLZ als je in een zorg instelling woont, maar je kunt het ook voor de thuissituatie aanvragen als je intensieve langdurige zorg nodig hebt. Zie de verdere uitleg van het WMO, het PGB en de WLZ op de andere pagina’s. In de thuissituatie kan je ook gebruik maken van de wijkverpleging en of de thuiszorg. (zie ook verdere uitleg van de andere pagina wijkverpleging en thuiszorg) Al deze vormen van zorg kan je vanuit bovengenoemde regelingen aanvragen. Als je voor de thuissituatie wijkverpleging wilt aanvragen kan je dit altijd via de zorgverzekering doen. Dit gaat vanuit de zorgverzekeringswet. Je kunt de aanvraag via je eigen zorg verzekering doen waar je verzekerd bent. Als je Thuiszorg nodig hebt, bijvoorbeeld voor hulp in de huishouding kan je dit aanvragen bij het WMO. Naast het aanvragen voor huishoudelijke hulp bij het WMO kan je ook bij het WMO allerlei verschillende aanpassingen voor in huis aanvragen, om zo in de thuissituatie te kunnen blijven wonen. 

Zoals bijvoorbeeld een traplift. steun beugels in huis, een aangepaste badkamer of wc, aangepaste drempels in huis etc. Alle aanvragen zoals het aanvragen van thuiszorg of voorzieningen in huizen/of het PGB vanuit de thuissituatie lopen via de WMO. Via het WMO Loket of de gemeente in je buurt kan je deze voorzieningen aanvragen. Naast het aanvragen van voorzieningen en aanpassingen, kan je vanuit de thuissituatie ook vervoersvoorzieningen, PGB, maaltijdvoorzieningen en cliënt of mantelzorg ondersteuning aanvragen. Al deze vormen van zorg kan je bij het WMO aanvragen. Als je vanuit de thuissituatie wijkverpleging nodig hebt kan je dit alleen via de zorgverzekering aanvragen. Zowel vanuit de gemeente als vanuit de zorgverzekering duurt het meestal zes weken voordat er een beslissing op de aanvraag wordt genomen. Tijdens het onderzoek vind er vaak een huisbezoek plaats, en worden er medische gegevens bij behandelende artsen opgevraagd.

Als de voorziening wordt afgewezen kan je ook altijd binnen zes weken bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente in beroep gaan. Als dit ook wordt afgewezen, kan je bij de rechtbank in beroep gaan. Als deze uitspraak ook negatief is kan je als laatste bij de Raad van State beroep in stellen. Als de voorziening wordt toegewezen, kan je ervoor kiezen of je de voorziening in zorg in natura of vanuit een PGB wilt ontvangen. (Zie ook verdere uitleg op de andere pagina’s Zorg in natura en PGB) Voor alle voorzieningen moet je een eigen bijdrage betalen. Dit wordt vanuit het CAk bepaald. (zie ook uitleg CAK). Vanuit het CAK moet je altijd een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door je inkomen en verzamel inkomen van de belasting. Afhankelijk van je inkomen betaal je de eigen bijdrage.Iedere maand met je aan het CAK de eigen bijdrage betalen.

Zie ook verdere uitleg wonen in de Thuissituatie

Het CAK

Het CIZ

Het WMO

Zorgverzekeringswet

PGB en Zorg in Natura

Per Saldo

WMO loket

WLZ

Rijksoverheid

patiënten federatie nederland

 

 

 

 

                             Regelingen omtrent het wonen in een zorginstelling

Als je niet meer thuis kan wonen doordat je bijvoorbeeld teveel zorg nodig hebt, woon je meestal in een verpleegtehuis, een instelling voor lichamelijk gehandicapten of een focus woning. Als je in een verpleegtehuis, Fokus woning of instelling voor lichamelijk gehandicapten woont dan komt deze zorg altijd alleen vanuit het WLZ. betekent Wet Langdurige Zorg. Hoe je een WLZ kunt aanvragen, en hoe deze procedure via het CIZ verloopt, kan je lezen op de pagina aanvragen WLZ en CIZ. Je moet altijd zowel vanuit het WLZ als vanuit de WMO een eigen bijdrage betalen. Vanuit de WLZ is de eigen bijdrage meestal hoger omdat je in een instelling woont. Voor het betalen van een eigen bijdrage van de huishoudelijke zorg in de thuissituatie moet je meestal een lagere bijdrage betalen. De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en spaarbedrag en vermogen wat iemand heeft. Iedere maand moet iemand dan vanuit het CAK een eigen bijdrage betalen. Het CIZ bepaald altijd de hoogte van je WLZ indicatie. De hoogte van de indicatie is afhankelijk van de mate van zorg die je nodig hebt en ook de mate van fysieke of andere beperking. Je kunt ook een deeltijd indicatie van het WLZ krijgen. Dit betekent als je gedeeltelijk thuis woont en gedeeltelijk in een zorginstelling woont. Je kunt vanuit het WLZ ook geheel thuis wonen. Je kunt dan vanuit een modulair pakket alle zorg zelf samenstellen. Het verschil tussen het WMO en het WLZ is dat je vanuit het WMO vaak een lichtere zorgvraag nodig hebt.(zie ook uitleg pagina’s WLZ en CIZ)

Zie ook verdere uitleg Wonen in een instelling

Het CAK

Het CIZ

Het WLZ

Regelhulp

Zorg instituut.nl

Zorgwijzer

patiënten federatie

Zorg Atlas

 

 

 

Zie verdere relevante links;

Aanvragen CIZ

CAK Betalen eigen bijdrage

Zorgverzekeringswet 

Het PGB

Het WMO

24 uurs zorgloket

MEE Nederland

Het CAK

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook verdere relevante links voor verschillende mogelijkheden van wonen;

Aangepast thuis wonen

Regelhulp woonaanpassingen

Startpagina woonaanpassingen

Zorgwijzer

 

Regelhulp verpleegtehuis

Regelen zorg vanuit een verpleegtehuis

Kies beter overzichtspagina verpleegtehuizen

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Leesbaarheid instellen