Welkom

Welkom op het informatie en adviesportaal over de gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg.
Op deze website kun je voor allerlei uiteenlopende informatie terecht op het gebied van de gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. Je kunt op verschillende gebieden en terreinen informatie krijgen zoals bijvoorbeeld op de gebieden van: Patiënten en belangenbehartigingsorganisaties, wet en regelgeving voor de gezondheidszorg en gehandicaptenzorg, uiteenlopende instanties, verschillende voorzieningen en regelingen, werk, sport, vakanties, hulpmiddelen, revalidatiecentra,PGB, WMO, klachtenopvang etc.
Vervoer
Verschillende manieren van aangepast vervoer en andere relevante regelgevingen omtrent vervoer.
Klachten
Als je een geschil of klacht met een arts of andere behandelaar hebt kan je op verschillende manieren een klacht indienen.
Revalidatie
In het kort kan je op deze pagina informatie krijgen over de verschillende vormen van een revalidatieperiode, en tevens kan je ook lezen hoe het vanaf een intake tot en met de afsluiting van de revalidatieperiode gaat.
Patiëntenverenigingen
Overzichtspagina verschillende Patiëntenverenigingen.
Werk, wet en regelgeving
Verschillende regelingen voor mensen met een arbeidshandicap.
Aanvraag CIZ en WLZ
Informatie over het indienen van een aanvraag bij het CIZ
Sport, vrije tijd en aangepaste vakanties
Er zijn verschillende vormen van aangepast sporten en vrije tijd als je een lichamelijke handicap en/of chronische ziekte hebt. Hieronder is een overzicht van organisaties en verenigingen waar je aangepast kan sporten.
Organisaties voor uiteenlopende doelgroepen
Op deze pagina kun je een overzicht zien van verschillende organisaties voor uiteenlopende doelgroepen. Waar je voor nadere informatie of vragen terecht kunt.
Wet en regelgevingen voorzieningen en hulpmiddelen
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid gekregen over de gebieden gezondheidszorg, gehandicaptenzorg,jeugd en werk.
Informatiepagina financiële regelingen
Er zijn verschillende financiële regelingen voor mensen met een handicap of/of chronische ziekte. Zal in het kort een aantal regelingen opschrijven.
Persoons Gebonden Budget
Vanuit het PGB kan je zelf zorg regelen en inkopen, wat inhoudt dat je vanuit de gemeente een bedrag krijgt toegekent waarbij je je eigen zorgverlener kan inhuren.
Wet en regelgeving vanuit de WMO
Wet en regelgeving vanuit de WMO in de gehandicapten en gezondheidszorg
Thuiszorg en wijkverpleging
Hoe vraag je een indicatie voor de Thuiszorg of Wijkverpleging aan?

 

Dit is een onzichtbare tekst