Klachten

Hoe dien ik een Klacht in?

 

Als je een geschil of klacht met een arts of andere behandelaar hebt kan je op verschillende manieren een klacht indienen. Je kunt op de volgende manieren een klacht indienen.

Binnen het ziekenhuis

In eerste instantie is het natuurlijk altijd de beste manier om het conflict of probleem met de arts onderling zelf op te lossen. Als je er samen echt niet met uitkomt kan je bij de afdeling klachtenafhandeling in ieder ziekenhuis een klacht indienen. Ieder ziekenhuis heeft een afdeling klachten en bezwaar. Je kunt daar je klacht indienen bij een klachtenfunctionaris. De taak van de klachtenfunctionaris is om mogelijk tussen de patiënt en de arts en/of andere medici te bemiddelen of mogelijk het probleem of de klacht van de situatie op te lossen.

Na het gesprek met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis zal hij of zij eerst een gesprek met je hebben over de aard van de klacht en de mogelijkheden van de eventuele klachtenbemiddeling en/of het volgen van een eventuele procedure. Na het intake gesprek zal de klachtenfunctionaris eerst contact met de behandelend arts opnemen om het probleem te bespreken.

Daarna gaat de klachtenfunctionaris kijken of er mogelijk een gezamenlijk gesprek met de arts en de patiënt kan plaatsvinden en daarbij ook bemiddelen. Mocht er na het gesprek met de patiënt en de arts het probleem of de klacht niet zijn opgelost kan de patiënt naar de klachtencommissie binnen het ziekenhuis gaan.

De klachtenfunctionaris kan hierin ook bemiddelen. Men kan ook zonder klachtenfunctionaris naar de afdeling klachtencommissie gaan. Als deze wegen zijn behandeld en de patiënt is niet tevreden over de de beslissing en/of het probleem van de klacht is niet opgelost, kan de patiënt als laatste naar het Medisch Tuchtcollege gaan.

Zie links klachten indienen in het ziekenhuis;

Zorgklacht

Informatie vanuit de consumentenbond klacht indienen in het ziekenhuis

Patienten Federatie Nederland

Informatie vanuit de rijksoverheid

Gezondheidsnet

De Geschillencommissie

Als de klacht binnen het ziekenhuis via de klachtencommissie is afgewezen, kan je naar de rechtbank gaan voor het indienen van een procedure. Je kunt tevens ook naar de Geschillencommissie zorg gaan. Voor deze procedure betaal je een bepaald bedrag voor de gehele procedure. Voor de Geschillencommissie Zorg heb je geen advocaat nodig.

Je kunt wel getuigen meenemen. Je kunt ervoor kiezen om de zaak mondeling te te lichten. Je krijgt dan de mogelijkheid om alles mondeling te vertellen. Je kunt er ook voor kiezen om de procedure via de Geschillencommissie alleen schriftelijk te laten verlopen.

Als je het mondeling wilt toelichten, is er tijdens de hoorzitting een voorzitter, een notulist en tevens ook mogelijke andere deskundigen die je een aantal vragen stellen. Zij onderzoeken dan je klacht. Binnen zes weken krijg je altijd schriftelijk de uitspraak.De uitspraak is altijd bindend. Je kunt tegen de uitspraak niet in beroep gaan. Via de rechtbank kan je wel het bindend advies proberen te ontbinden. Je moet altijd een eigen bijdrage voor de geschillen commissie betalen.

Zie overige links uitleg over de geschillencommissie

Uitleg geschillencommissie

Nadere informatie geschillencommissie afdeling ziekenhuizen

Verdere uitleg geschillencommissie

Advies en geschillencommissie

Hoe werkt het Medisch Tuchtcollege

Als je een klacht of geschil over bijvoorbeeld een behandeling een diagnose of met het onderling contact met je arts of behandelaar kan je schriftelijk een klacht bij het Tuchtcollege indienen. De klacht kan je na tien jaar na de beslissing indienen. Het tuchtcollege bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de gezondheidszorg.

Als de klacht door het tuchtcollege gegrond wordt verklaard kan het tuchtcollege een maatregel opleggen. Het college kan geen straf opleggen en dat doet de klachtencommissie van het ziekenhuis, maar kan alleen een maatregel opleggen voor het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. zodat dan de zorgkwaliteit ook wordt verbeterd.

Men kan bijvoorbeeld voor de volgende voorbeelden of redenen een klacht bij het medisch tuchtcollege indienen.

Bijvoorbeeld als een diagnose verkeert of te laat is gesteld, het onvoldoende verstrekken of achterhouden van informatie van de betreffende behandeling, een chirurgische fout, het verstrekken van verkeerde medicijnen,schenden van het beroepsgeheim, het ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere betreffende beroepsbeoefenaar,seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag.

Het verschil tussen een klachtencommissie en het tuchtcollege is dat de klachtencommissie vaak kan bepalen of de patiënt of betrokkenen gelijk heeft, en kijkt tevens ook naar de inhoudt van de klacht of de behandeling. Het tuchtcollege, kijkt alleen of bijvoorbeeld de aangeklaagde behandelende arts juist gehandeld heeft en/of hij of zij technisch goed gehandeld heeft. Hierbij gaat het tuchtcollege niet om de vraag of de patiënt of de betrokkenen in zijn gelijk wordt gesteld maar alleen naar het technisch handelen van de arts of behandelaar.

De uitspraak van het tuchtcollege is altijd bindend. Wat betekent dat men vanuit de uitspraak van het tuchtcollege niet meer in beroep kan gaan.

Naast het indienen van een klacht kan men ook een klacht bij een beroepsvereniging indienen. Naast het indienen van een klacht kan men ook een schadevergoeding indienen. Dit kan bijvoorbeeld via de zorgverzekering maar ook via de civiele rechter. Als je via de klachtencommissie of de medisch tuchtrechter in je gelijk wordt gesteld dan kan je daarnaast ook een schadevergoeding van materiële of in materiële schade bij de rechtbank indienen.

Mocht er sprake zijn van lichamelijk letsel dan kan men ook aangifte bij de politie doen. Vaak kunnen deze mogelijkheden ook tegelijkertijd uitgevoerd worden.

Het tuchtcollege kan ook vanuit algemeen belang maatregelen opleggen zoals bijvoorbeeld: het weigeren deel te nemen aan waarnemingsregelingen, het onjuist optreden in de media waardoor onrust en verwarring in de samenleving kan ontstaan,en het onjuist declareren van kosten bij de zorgverzekeringen.

De procedure van het medisch tuchtcollege

In het eerste stadium van het medisch tuchtcollege wordt er eerst een vooronderzoek ingesteld. waarbij beide partijen in de gelegenheid worden gesteld om zowel schriftelijk als mondeling hun standpunten te kunnen toelichten. In hele sommige gevallen kunnen beide partijen er dan goed samen uitkomen en kan de klacht of geschil ingetrokken worden. Na het vooronderzoek wordt er bekeken of er wel of geen hoorzitting zal gaan plaatsvinden.

Er wordt bijvoorbeeld bekeken of de klacht thuishoort bij deze rechtsvorm. zoals bijvoorbeeld een schadevergoeding die bij de civiele rechter moet worden ingediend hoort dan niet bij het tuchtcollege en moet dan elders bij de rechtbank voor de afdeling civiel recht verwezen worden.

Mocht er een rechtszitting komen dan kan de klager zelf zijn mondelinge toelichting geven, maar ook kan hij of zij getuigen of getuigendeskundige meenemen die bewijzen kunnen leveren en hun verhaal ook nader mondeling kunnen toelichten. Het is niet verplicht om als klager zelf op de zitting te verschijnen. Naast de klager kan ook de betreffende tegenpartij op alles reageren en ook een mondelinge toelichting geven.

Het tuchtcollege bestaat uit vijf leden. (twee juristen en drie artsen die de zelfde specialisatie hebben als de arts die is aangeklaagd. Na twee maanden wordt er een beslissing over de klacht genomen en uitspraak over de klacht gedaan. De hoorzitting is openbaar en het is niet verplicht om bij de hoorzitting aanwezig te zijn. De uitspraak word altijd schriftelijk gedaan.

Hoger beroep tegen de uitspraak van het medisch tuchtcollege

Als je klacht is afgewezen of niet in behandeling is genomen dan kunt je bij het centraal tuchtcollege in beroep gaan. Je kan niet in beroep gaan als de klacht gegrond is verklaard en je de opgelegde maatregel te licht vind. Hiervoor moet je een beroepsschrift indienen en dat gaat hetzelfde als het indienen van de klacht bij het medisch tuchtcollege, alleen is er niet altijd een vooronderzoek voor nodig. Het college bestaat uit drie juristen en twee medisch specialisten die ook hetzelfde beroep uitoefenen als het persoon die is aangeklaagd. Binnen zes weken naar de uitspraak van het medisch tuchtcollege kan men beroep bij het centraal tuchtcollege instellen.

Het beroepsschrift dient ook bij het regionaal medisch tuchtcollege zoals voorheen ook was ingediend, in te dienen en het regionaal tuchtcollege stuurt de gegevens door naar het centraal tuchtcollege. Meestal volgt er na 6 tot 8 weken een uitspraak van het centraal tuchtcollege.

Je kunt zonder een advocaat de klachten indienen en de procedure zelf volgen, maar in sommige gevallen is het handig om bijvoorbeeld hulp te krijgen met het opstellen van een bezwaarschrift of het oproepen van getuigen deskundigen. Als je afhankelijk van de klacht of het geschil bij de rechtbank een schadevergoeding wilt indienen dan heb je altijd wel een advocaat nodig. Afhankelijk van het inkomen kan je een toevoeging aanvragen.

Als je inkomen op minimum niveau is, dan kan je mogelijk voor rechtsbijstand in aanmerking komen. je krijgt dan een advocaat toegewezen die op toevoegings-basis werkt. Vaak moet je dan wel gedeeltelijk de kosten betalen maar dat is altijd afhankelijk van je inkomen. Er wordt voor de toevoeging ook altijd een eigen bijdrage wat afhankelijk van je inkomen is gevraagd. Je kunt er ook bij het juridisch loket of bij de sociaal raadslieden informatie over opvragen voor een advocaat. Daarnaast kan je ook via een rechtsbijstands- verzekering zoals bijvoorbeeld de Arag of de Das rechtsbijstand ook juridische financiële bijstand krijgen. 

Als je een laag inkomen op bijstandsniveau heb kan je een toevoeging aanvragen Deze toevoeging kan je bij de Raad van Rechtsbijstand aanvragen. Je advocaat dient na aanleiding van je inkomen een verzoek bij de Raad van Rechtsbijstand aan. Deze beoordelen of je recht op een toevoeging hebt.

Dit houdt in dat mensen met een laag inkomen, gedeeltelijk de kosten van een advocaat vergoed krijgen. Hiervoor moet je wel altijd een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen. Daarnaast kan je ook via een rechtsbijstandsverzekering een procedure indienen. Je betaald dan een maandelijks premie bedrag voor hetgeen je verzekerd bent. Je kunt online een rechtsbijstandsverzekering aanvragen.. Bekende rechtsbijstandsverzekeringen zijn bijvoorbeeld:

De ARAG of de DAS rechtsbijstand.

Zie ook overige links voor nadere informatie:

Uitleg ARAG Rechtsbijstand

Uitleg DAS Rechtsbijstand

Raad van Rechtsbijstand

Landelijk Meldpunt Zorg

Zorgbelang Nederland

MEE Nederland       

Juridisch Loket

Juridische Rechtstelefoon

Juridisch Advocaten Loket

Juridisch advies of aanvragen gratis rechtshulp

Rechtswinkel

Informatie juridisch advies Rijksoverheid

Tuchtcollege van de gezondheidszorg

Overzicht tuchtcolleges Nederland vanuit de Rijksoverheid

Medisch Tuchtcollege uitleg Wikipedia

Uitleg vanuit de overheid Tuchtcollega

Uitleg tuchtrecht Patienten Federatie

Uitleg Tuchtrechtspraak vanuit de Rechtbank

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Leesbaarheid instellen