Aanvraag CIZ en WLZ

 

Aanvraag procedure CIZ

Informatie over het
indienen van een aanvraag het CIZ

 

 

 

Voor de volgende aanvragen kan je bij het CIZ (betekent Cetrum Indicatie Zorg) terecht:

 

Je kunt bij het CIZ (wat betekent Centrum voor Indicatie Zorg) de aanvragen indienen voor de aanvraag van een indicatie voor het WLZ (wat betekent Wet Langdurige Zorg) zoals bijvoorbeeld een aanvraag voor een indicatie voor opname in een verpleegtehuis. of instelling voor 24 uurs opvang binnen de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor verstandelijk gehandicapen. Het betreft alleen aanvragen voor intensieve en langdurige en/of blijvende zorg. Je kunt ook een CIZ indicatie aanvragen voor intensieve zorg thuis.

 

Het CIZ beoordeeld en onderzoekt of je in aanmerking komt voor een indicatie voor het WLZ. Naast het aanvragen van een indicatie van een opname van een verpleegtehuis of aangepaste woning voor 24 uurs opvang. Daarnaast kan je ook een aanvraag voor dagbesteding indienen. Verder kan je ook WMO aanvragen indienen. De betekenis van het WMO is Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit wordt altijd verleend als mensen in de thuis situatie wonen. Het betreft bijvoorbeeld: huishoudelijke zorg, of het aanvragen van hulpmiddelen in de thuissituatie

 

Ook als je in een instelling verblijft en je wilt ook bijvoorbeeld in het weekend in de thuissituatie zorg ontvangen, kan je naast de WLZ vanuit een instelling ook zorg thuis aanvragen. Tenslotte is het ook mogelijk om via een modulair pakket vanuit de WLZ in zijn geheel zorg thuis kan krijgen. Je hoeft dan niet altijd in een instelling te verblijven. Je kunt bijvoorbeeld dan thuis als modulair pakket wijkverpleging en of thuiszorg aanvragen. 

Als je langdurige intensieve zorg nodig hebt dan kan je zorg krijgen vanuit de wet langdurige zorg. (WLZ) Het CIZ  onderzoekt of je mogelijk in aanmerking voor de aanvraag voor deze zorg komt. De zorg die onder de WLZ valt is de zorg waarbij het gaat over bijvoorbeeld een opname in een verpleegtehuis en/of een instelling voor 24 uurs zorg binnen de gehandicaptenzorg. De zorg kan geleverd worden via een PGB, een volledig thuispakket, of een modulair pakket thuis.

Je kunt naast een opname in een zorginstelling ook bijvoorbeeld zorg krijgen over bijvoorbeeld: een specifieke behandeling voor herstel of verbetering van ziekte of handicap, ondersteuning van ADL activiteiten in of rondom een aangepaste woning, of eerstelijns verblijf. Er kan alleen een aanvraag voor de WLZ worden ingediend als er sprake is van blijvende intensieve langdurige zorg, waar geen verbetering van de medische situatie meer kan worden verwacht.

Iemand moet daarnaast 24 uur per dag intensieve zorg nodig hebben om een indicatie te kunnen krijgen. Als je een WLZ indicatie voor het verblijf thuis aanvraagt, kan je via een modulair thuis pakket, thuis zorg vanuit de verschillende disciplines zoals wijkverpleging, thuiszorg etc. krijgen. Naast het aanvragen van 24 uurs zorg kan je ook allerlei andere zorg- vormen of voorzieningen aanvragen.

               Het aanvragen van andere vormen

                      van Zorg of voorzieningen

Voor andere vormen voor het aanvragen van indicatie zoals bijvoorbeeld: het aanvragen van het PGB, de Thuiszorg, voorzieningen, hulpmiddelen, aanpassingen in woningen of hulpmiddelen zoals het aanvragen van een rolstoel, scootmobiel of het aanvragen van een invalidenparkeerkaart of collectief aangepast taxivervoer moet je de aanvraag bij de gemeente in je eigen buurt indienen. Zoals bij het WMO loket of in sommige gemeente de wijkteams. Waar en bij welke gemeente  je het kan aanvragen is bij elke gemeente verschillend geregeld.

De aanvragen bij het CIZ is alleen voor zeer intensieve of langdurige zorg. Het CIZ is de poortwachter van de ABWZ (die ook verantwoordelijk is voor het leveren van langdurige zorg zoals bijvoorbeeld een opname in het Verpleegtehuis of intensieve wijkverpleging) wat per januari 2015 is overgegaan naar de WLZ.

                        Hoe vraag ik een WLZ   

                               indicatie aan?

Men kan een aanvraag voor een indicatie schriftelijk indienen. Dit kan door een aanvraagformulier met een kopie van een identiteitskaart of paspoort en bijgevoegde medische gegevens van artsen en recente behandelaren. Het aanvraagformulier kan je opvragen bij het CIZ bij jou in de regio, of je kunt het aanvraagformulier ook downloaden vanuit de website van het CIZ.  Zelf kan je ook een aanvraag indienen, maar men moet dan wel informatie bij artsen en behandelaren opvragen. Als je zelf de formulieren niet kan invullen, dan kan je iemand anders machtigen om de formulieren namens jou in te laten vullen. Na ontvangst van het ingevulde formulier en bijbehorende informatie krijg je na drie werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vanuit de WLZ moet je altijd een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. het CAK beoordeeld en berekend   het bedrag wat je iedere maand moet betalen. Vaak duurt het meestal 6 tot 8 weken voordat je een beslissing over de aanvraag ontvangt. Daarnaast kan natuurlijk ook een arts, verpleegkundige of overige behandelaar de aanvraag indienen.

                Het verloop van de aanvraag procedure

Binnen zes weken word er wel of niet een indicatie afgegeven en een besluit op de aanvraag genomen. Vaak kan het ook voorkomen dat de medewerker van het CIZ nog vragen heeft en/of nadere informatie over bijvoorbeeld artsen of andere behandelaren wilt hebben. Vaak worden er dan tussentijds nadere gegevens opgevraagd, en wordt in sommige gevallen de aanvrager op het spreekuur opgeroepen en/of vind er als je niet mobiel genoeg voor bent een huisbezoek plaats. Vaak wordt er ook telefonisch informatie opgevraagd. Na zes weken krijg je altijd schriftelijk een beslissing of de indicatie is toe of is afgewezen. Als het besluit is toegewezen dan wordt er een kopie naar het zorgkantoor gestuurd, zodat die weten dat je recht hebt op de indicatie hebt.

Er wordt dan met het zorgkantoor bekeken welke vorm van zorg je dan zou willen ontvangen. Zoals bijvoorbeeld via een PGB, Zorg in natura of vanuit een instelling. Zorg in natura betekent zorg die geleverd word door een zorginstelling of een instelling vanuit de gehandicaptenzorg. Het zorgkantoor zorgt altijd voor de zorg vanuit zorg in Natura. Vanuit het PGB (persoons– gebonden budget) kan je zelf bepalen welke mantelzorger je de zorg levert. Na het indienen van de aanvraag voor een indicatie vind er altijd een huisbezoek plaats. Hierbij wordt de persoonlijke en medische situatie van de aanvrager bekijken. Van daaruit worden er medische gegevens opgevraagd en wordt er in sommige gevallen contact met de behandelende artsen of hulpverleners opgenomen. Na alle informatie gekregen te hebben wordt er alles onderling vanuit het CIZ bekenden en een beslissing over de aanvraag genomen. na enkele weken wordt er een beslissing over het wel of niet verlenen van de indicatie gegeven. Dit gebeurt altijd schriftelijk. Deze procedure duurt meestal zes weken.

                Het indienen van bezwaar   

                            en beroep

Als je niet met de beslissing eens bent dan kan je binnen zes weken tegen het besluit in beroep gaan. Ook als je een klacht hebt over een medewerker of de voortgang van de procedure kan je zowel schriftelijk als mondeling een klacht indienen. Je krijgt dan binnen zes weken een reactie. Als je in bezwaar tegen de beslissing of afwijzing wilt gaan, dan kan dit alleen schriftelijk. Je moet dan alle bewijsstukken en legitimatie opsturen samen met het bezwaarschrift en dan krijg je ook binnen zes weken een beslissing. Soms kan de bezwaarprocedure verlengt worden als er nog nadere informatie of vragen zijn. De afdeling is bezwaar en beroep. Soms kan er voor nader onderzoek een interne arts vanuit het CIZ worden ingeschakeld die beoordeeld of de beslissing gegrond of ongegrond wordt verklaart. Soms kan er tijdens de klachtenprocedure ook naar nadere informatie van behandelaren of artsen worden gevraagd.  Bezwaar moet je altijd aantekenen bij de afdeling bezwaar en beroep van het CIZ. Als het bezwaar opnieuw wordt afgewezen dan kan je alsnog naar de bestuursrechter van de rechtbank gaan. Je hebt hiervoor wel altijd een advocaat voor nodig.

Bij het juridisch loket of juridisch advies bureau voor sociaal raadslieden kan je informatie inwinnen welke advocaat je zaak het beste kan behartigen. Als je een minimum inkomen hebt kan je voor een toevoeging in aanmerking komen. Wat inhoud dat de staat de kosten van je advocaat en procedure betaald. Je moet hiervoor wel altijd afhankelijk van je inkomen een eigen bijdrage voor betalen. Je advocaat kan dan een aanvraag voor een toevoeging indienen.

 

                                                      Het CAK

Als je een WLZ indicatie of een voorziening krijgt toegewezen, moet je hiervoor altijd een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage moet je iedere maand betalen. Het gaat bijvoorbeeld over het betalen van een eigen bijdrage van zorg vanuit huis of vanuit een instelling.

Het CAK bepaald altijd de hoogte van de eigen bijdrage. Afhankelijk van je loon, vermogen en of andere inkomsten wordt de hoogte van de eigen bijdrage vastgesteld. Het CAK onderzoekt altijd je financiële situatie en je krijgt meestal binnen 6 tot 8 weken te horen hoeveel de hoogte van de eigen bijdrage is. Iedere maand moet je de eigen bijdrage betalen. Als je thuis woont betaal je meestal minder eigen bijdrage dan als je in een instelling woont. Het CAK vraagt meestal de informatie op bij de belastingdienst.

In beroep gaan tegen een afwijzing van het CAK

Als je niet eens bent met de hoogte van de eigen bijdrage kan je eerst een  eigen bijdrage opnieuw laten berekenen. Je moet dan je financiële gegevens doorgeven waardoor er een nieuwe berekening wordt gemaakt. Deze berekening bestaat uit het opnieuw beoordelen van je financiële gegevens. Als dit ook wordt afgewezen, kan je bezwaar bij het CAK instellen. als dit vervolgens ook wordt afgewezen, kan je via de rechter de hoogte van de eigen bijdrage aanvechten. Je kan na de afwijzing binnen zes weken vanuit het CAK bij de rechtbank in beroep gaan. Hier heb je geen advocaat voor nodig. Deze eigen bijdrage is voor zowel mensen die een WLZ als een WMO indicatie hebben.

Zie ook de volgende link voor nadere informatie

Het CAK

 

Voor nadere informatie kan je naar de volgende links bezoeken:

Centrum voor Indicatiestelling CIZ

CIZ

juridisch loket

Sociaal Raadslieden

Nadere informatie WLZ

Algemene informatie WLZ

WLZ en mantelzorg

WLZ en zorgwijzer

Aanvraag procedure CIZ

Een aanvraag bij het CIZ in vier stappen

Uitleg WLZ

Overlicht CIZ

Zorgprofielen CIZ

CIZ en de wet Langdurige Zorg

CAK Eigen bijdrage van het CIZ

Uitleg langdurige zorg\

Heb een WLZ indicatie ontvangen en wat kan ik ermee doen?

Wat betekent Wet Langdurige Zorg (WLWLZ en RegelhulpZorg indicatie aanvragen

Zorg vanuit de WLZ en CAK

 

 

 

CIZ Zorgwijzer

Veelgestelde vragen WLZ

Alles wat je moet weten over de WLZ vanuit de consumentenbond

Verdere uitleg over het CAK

CAK

Hetcak.nl

De Rijksoverheid

Bellen met het CAK

Regelingen CAK

Eigen bijdrage CAK

Eigen bijdrage en regelingen CAK

Ik woon in een instelling CAK

Ondersteuning vanuit de WMO CAK

 

 

 

 

[/responsivevoice]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Leesbaarheid instellen