PGB


                                       Het PGB 

 

 

 

 

Vanuit het PGB (Persoons- Gebonden Budget) kan je zelf zorg regelen en inkopen, wat inhoudt dat je vanuit de gemeente een bedrag krijgt toegekend waarmee je je eigen zorgverlener kan inkopen en inhuren. Het kan bijvoorbeeld een zelf gekozen zorgverlener vanuit een organisatie zijn (zorg in natura) maar het kan bijvoorbeeld ook een familielid of een bekend persoon uit je directe omgeving.

 

Hoe vraag ik een PGB aan?

Bij de gemeente het WMO kan je een aanvraag voor het PGB indienen. De aanvraag kan je bij het WMO loket doen of bij de sociale wijkteams. Hoe dit is georganiseerd verschilt per gemeente. Vanuit de aanvraag wordt er gekeken of iemand recht op een pgb heeft. Als het betreffende persoon er recht op heeft, dan krijgt hij of zij een indicatie voor een aantal jaren. Na het aantal jaren word de indicatie opnieuw beoordeeld of het persoon er nog recht op heeft en/of het huidige bedrag wat is toegewezen kan worden behouden en of anders afgeschaft kan worden  

Tussentijds kunnen er ook vaak controles plaatsvinden om te kijken of de situatie nog klopt en alle gegevens en situatie niet veranderd zijn. De uitbetalingen gebeuren altijd via per Saldo. Die organisatie betaald altijd het PGB uit,

en beheert de zorgovereenkomsten. Voor het aanvragen van een PGB heb je een indicatie wet langdurige zorg (WLZ) nodig. De aanvraag voor een WLZ moet je bij het CIZ (betekent Centraal Indicatie Orgaan) aanvragen. (zie ook de tekst onder het kopje aanvragen indicatie) Een PGB is voor de thuissituatie. Je kan ook een PGB aanvragen vanuit de WLZ (Wet langdurige Zorg) als je een deeltijdverblijf vanuit het CIZ hebt. Een deeltijd verblijf betekent dat je gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk in een instelling woont. Je kan dan als je gedeeltelijk thuis woont ook een PGB vanuit de indicatie aanvragen. Het deeltijd verblijf vraag je aan vanuit het CIZ. (centraal Indicatie Orgaan) Zie ook de pagina

aanvragen CIZ).

Als een persoon recht op  een PGB heeft dan krijgt de aanvrager een indicatiebesluit voor een bepaalde tijd. De betreffende tijd is altijd afhankelijk van de mate van zorg, en kan iedere keer als het is afgelopen weer opnieuw verlengd worden. Bij het verlengen van de indicatie vind vaak dezelfde procedure plaats als bij het aanvragen van een indicatie. De verleende indicatie wordt ook naar het zorgkantoor gestuurd zodat die van de toekenning van het PGB afweten.

Het zorgkantoor stuurt je een aanvraagformulier en een budgetplan. Je moet dan het ingevulde en ondertekende formulier naar het zorgkantoor terugsturen, en dan nemen zij contact met je op voor het maken van een afspraak om alles door te spreken en wat je rechten en plichten voor  het ontvangen van het  PGB zijn. Er moet ook altijd daarnaast eerst een zorgovereenkomst met de zorgverlener bijvoorbeeld een familielid, bekende of andere zorgverlener van een andere organisatie afsluiten. Het formulier van de  zorgovereenkomst kan altijd bij per Saldo aangevraagd worden en moet door zowel de mantelzorger als de hulpvrager ondertekend worden. Je kunt kiezen voor een zorgverlener informeel (familielid, bekende ect) of een formele zorgverlener een instanties. Dit moet je altijd doorgeven als je een formulier van het indienen van een pgb aanvraagt omdat het verschillende aanvraagformulieren zijn.

Hoe gaat het verder verloop van de aanvraag van het PGB

In de zorgovereenkomst moet ook het aantal uren en/of dagdelen en afspraken van de taken van de mantelzorger vermeld worden. De mantelzorger moet altijd belasting betalen over het PGB. Omdat pgb gezien wordt als inkomsten bron. Dit is ook altijd afhankelijk van het inkomen en het toegekende bedrag. Je kunt er voor kiezen dat Per Saldo zelf het bedrag voor de belastingen inhoudt voor dat het bedrag maandelijks wordt gestort. Of dat het gehele bedrag wordt gestort en men zelf er belasting over moet betalen.

Er moet ook altijd een eigen bijdrage door de hulpvrager worden betaald. Per saldo beheert altijd het uitgekeerde bedrag en betaald dan altijd iedere maand de zorgverlener het bedrag uit wat vanuit de indicatie is toegekend. Voor 2015 werd het bedrag vanuit het zorgkantoor naar de zorgverlener uitbetaald. Vanaf 2015 betaald het zorgkantoor wel het geïndiceerde bedrag aan Per Saldo en Per Saldo betaald dan maandelijks rechtstreeks het maandelijkse  bedrag aan de zorgverlener. Wat valt onder de nieuwe wet trekkingsrecht.

Als iemand al een indicatie voor een PGB heeft en hij of zij door verandering van de situatie of verslechtering van de gezondheid een hoger budget bedrag voor hogere zorg nodig heeft, dan kan hij of zij een aanvraag bij Meerwaarde indienen. De aanvraag kan je via het contactformulier van het zorgkantoor of via het telefoonnummer van het zorgkantoor het aanvraag formulier aanvragen. Iedere maand moet de zorgverlener naar het zorgkantoor aangeven hoeveel uren de zorg is verleend, en welke zorgtaken er vervult zijn.

Dit moet d.m.v twee verschillende formulieren en moeten dan iedere maand opgestuurd worden. Deze formulieren kunnen bij het zorgkantoor opgevraagd worden. Dit heten verantwoords formulieren. Ieder jaar wordt er vanuit het zorgkantoor gecontroleerd hoe het pgb wordt besteed en of het ontvangen bedrag goed verantwoord en onderbouwd is. Iedere maand moet je het bedrag van het PGB verantwoorden. Je moet dit doen middels twee formulieren. Een formulier is voor het invullen van het soort werkzaamheden, en het andere formulier is voor het aantal uren waarvoor je de zorg hebt gekregen. Je krijgt dan later vanuit het zorgkantoor te horen of het bedrag verantwoord is en/of je het gedeeltelijk moet terug betalen. Naast de verantwoording van het maandelijkse bedrag. Moet je voor de aanvraag van het PGB een zorgcontract met de zorgverlener opstellen. Hierin moet vermeld worden welke werkzaamheden de zorgverlener verricht, hoeveel uren dit bedraagt en tevens ook vanuit welke indicatie dit moet worden verricht. Het zorgcontract moet vanuit de zorgverlener en de zorgvrager ondertekent worden. Als alle gegevens zijn goedgekeurd is er een intake gesprek waarin word bepaald of je recht hebt op het PGB.

 Bezwaar maken tegen de afwijzing van het PGB

Hoe ga je in beroep tegen het besluit van het zorgkantoor? Als je niet eens bent met de beslissing van het zorgkantoor en vind dat je wel recht hebt op het pgb en/of de hoogte van het bedrag te laag vind kan je er tegen in beroep gaan. Binnen zes weken ontvang je dan een reactie van het zorgkantoor. Je kunt bezwaar maken door het contactformulier op de website van het zorgkantoor in te vullen en de argumenten weer te geven. Vaak is er ook een mogelijkheid voor mondelinge toelichting. Je kunt er dan voor kiezen om of telefonisch je bezwaar toe te lichten en/of opgeroepen worden voor de hoorzitting. Meestal krijg je dan naar enkele weken een beslissing op je bezwaarschrift. Ben je daar dan nog niet mee eens dan kan je naar de bestuursrechter gaan.

Het PGB vanuit een WLZ indicatie

Als je een WLZ indicatie hebt. Wat betekent Wet Langdurige Zorg, dan kan je ook sinds januari 2020 een deeltijdverblijf indicatie van het WLZ aanvragen. Dit betekent dat mensen die gedeeltelijk in een instelling en ook gedeeltelijk thuis wonen een deelindicatie van het WLZ kunnen aanvragen. Als je alleen een indicatie van het WLZ hebt ben je soms woonachtig in een instelling of verpleegtehuis.

Bij een gedeeltelijke deelindicatie woon je bijvoorbeeld een paar dagen in een instelling en een paar dagen per week thuis. Dit geld alleen voor de woonsituatie en niet voor een revalidatieperiode dat men in een instelling verblijft. 

Als je een deelindicatie van het WLZ aanvraagt, dan kan je ook voor de thuissituatie vanuit de zorg een PGB aanvragen. Als je geheel in de thuis situatie woonachtig bent dan moet je het PGB altijd vanuit het WMO aanvragen. Als je helemaal in een zorginstelling woont dan ontvang vanuit het wlz  je zorg in natura.

Relevante links PGB

 

PGB/ SVB

Veranderingen binnen het PGB

per saldo

Vereniging Markant voor Mantelzorgsters voor het PGB

Uitleg PGB

informatie voor mantelzorgers

Nadere informatie mantelzorgers

Info PGB

Zorgverzekering en het PGB

Regelhulp en het PGB

Nibud en het PGB

PGB en uitleg Wikipedia

Mantelzorg.nl

Zorgvisie en het PGB

Alles over het PGB

PGB en aanvragen vanuit het Zorgkantoor

Nadere informatie aanvragen PGB

PGB en Zorg en Zekerheid

Uitleg PGB en WMO

Nadere informatie PGB en Zorg en Zekerheid

Sociale verzekeringsbank

Rijksoverheid uitleg pgb

Mijn pgb

PGB informatie aanvragen 

Nadere informatie mijn pgb

Per saldo

svb

Rijksoverheid pgb aanvragen

Mijn pgb

Per saldo

Sociale Verzekeringsbank

Zorgwijzer

pgb portaal

mijn pgb

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Leesbaarheid instellen