Overzicht mogelijkheden Aangepast vervoer en andere regelgevingen van het vervoer

 

Verschillende manieren van aangepast vervoer en andere relevante regelgevingen omtrent vervoer

Vanuit het aangepaste vervoer zijn verschillende mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld: aangepast regio vervoer voor en vanuit de privé sfeer, ziekenvervoer, vervoer van en naar het werk en leerlingenvervoer.
                                   Aangepast Regiovervoer

 

Via je eigen gemeente kan je een aanvraag voor aangepast regiovervoer indienen. Je kunt een aanvraag indienen voor groepsvervoer of individueel vervoer. Als de aanvraag is ingediend onderzoekt de betreffende gemeente je persoonlijke en medische situatie waaruit er na ongeveer zes weken een beslissing wordt genomen. Tijdens het onderzoek wordt je ook vaak opgeroepen voor een medisch onderzoek vanuit de GG&GD De keuringsarts beoordeeld of je vanuit medische gronden en ook vanuit welke mate je recht hebt op een vervoersvoorziening. De medische gegevens worden dan altijd opgevraagd en vaak mogelijk contact met de betreffende artsen opgenomen.

Soms kan het ook voorkomen dat iemand telefonisch of schriftelijk nog nadere informatie opvraagt. Meestal als iemand recht heeft op aangepast regiovervoer, dan krijg je groeps- en of gecombineerd vervoer. Als je individueel vervoer nodig hebt bijvoorbeeld van deur tot deur dan moet je vaak meer specifieke redenen hebben om het individueel vervoer toegekend te krijgen.

Als de aanvraag is goedgekeurd dan krijg je van de gemeente een pasje met daarop je persoonlijke nummer om de ritten te kunnen boeken. Als de aanvraag wordt afgewezen, dan kan je binnen zes weken bij Burgemeester en Wethouders van je gemeente in beroep gaan. Als dat bezwaarschrift ook wordt afgewezen kan je als laatste naar de bestuursrechter en vervolgens daarna naar de Raad van State gaan. Via het aangepast vervoer vanuit de eigen regio kan je groeps- of individueel vervoer. Als je individueel vervoer wilt hebben moet je dit altijd apart aanvragen. Vaak moet je voor in aanmerking voor individueel vervoer te komen vaak veel medische omstandigheden hebben om voor individueel vervoer in aanmerking te komen. Via de aparte aanvraag wordt dat vanuit medische gegevens en omstandigheden bekeken. Altijd wordt er een groepsvervoer toegewezen. Je wordt dan met meerdere mensen opgehaald die bij je in de buurt wonen of die bijvoorbeeld naar dezelfde bestemming moeten gaan. De aanvraag voor aangepast regio vervoer kan je altijd bij je eigen gemeente aanvragen.

                                            Ziekenvervoer

 

Als je voor bepaalde behandelingen meerdere malen per week naar het ziekenhuis moet gaan zoals bijvoorbeeld voor nierdialyse, bestraling, revalidatie, visuele handicap, en/of op langere termijn rolstoel gebonden bent dan kan je via de zorgverzekering een aanvraag voor ziekenvervoer indienen. Je moet soms een eigen bijdrage betalen. Deze regeling loopt via de zorgverzekeringswet. Je kunt een machtiging aanvragen bij de behandelend arts. Het verschilt per zorgverzekering of je vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering recht op zittend ziekenvervoer hebt, en ook de hoogte van de eigen bijdrage en eigen risico is ook afhankelijk van de zorgverzekering en het soort verzekering dat je hebt afgesloten. Als je thuis woont moet je een eigen bijdrage betalen, en als je in een instelling woont bijvoorbeeld in een verpleegtehuis of andere woonvorm etc., dan hoef je geen eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage geldt alleen voor vervoer vanuit de thuissituatie.

Als je in een instelling  voor tijdelijke revalidatie verblijft, hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Je moet alleen de eigen bijdrage betalen aan de Zorgverzekering als je thuis woonachtig bent, en/of in een instelling woont. Je moet het altijd bij je eigen zorgverzekering aanvragen. De zorgverzekering geeft dan een machtiging van ziekenhuis of revalidatiecentrum vanaf het woonadres. Om de paar jaar moeten de machtigingen verlengt worden. 

Regelingen aangepast vervoer vanuit het UWV in de werk/thuissituatie

 

Als je in loondienst bent of studeert en gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent dan kan je via het UWV vaak een taxivergoeding en/of kilometervergoeding krijgen. Vaak is het wel belangrijk dat je een minimum inkomen hebt, en de medische situatie zo beperkt is dat je niet op fysiek gebied zelfstandig naar de werkplek of studie kunt reizen. Je kunt via de arbeidsdeskundige van het UWV/DWI het vervoer werk/thuissituatie aanvragen. De arbeidsdeskundige bepaald dan ook meestal of je voor dit vervoer in aanmerking komt. Daarnaast kan je ook via de website van het UWV een formulier downloaden en op deze andere manier ook de aanvraag indienen. Bij het DWI kan je dit aanvragen. Je krijgt dan afhankelijk van je situatie individueel of groepsvervoer toegewezen.

                                        Leerlingenvervoer

 

Als kinderen niet zelfstandig door hun handicap of chronische ziekte kunnen reizen kunnen de ouders of verzorgers een aanvraag bij het WMO loket of het Sociale wijkteam in de eigen gemeente indienen. Het gaat over het vervoer van huis naar school of speciaal onderwijs. De aanvraag van de procedure is hetzelfde als bij de aanvraag voor het aangepast vervoer binnen de eigen regio. Het leerlingenvervoer bestaat uit drie onderdelen: de leerling en de ouder of begeleider krijgt een vervoers- abonnement, er wordt aangepast vervoer bijvoorbeeld een rolstoeltaxi geïndiceerd, of de ouders of verzorgers krijgen een vergoeding vanuit de kilometerafstand voor het halen en brengen van hun kind.

zie ook de volgende link voor nadere informatie: leerlingenvervoer

                           Overige regelingen vervoer

                                                   Valys

Met valys kan je door heel Nederland reizen. Wat het verschil maakt tussen het aangepast regiovervoer. Als je recht hebt op het reizen met Valys dan krijg je altijd een basis kilometervergoeding van 600 kilometer per jaar toegekend. Als je boven dit kilometerbedrag komt moet je zelf 1.30 euro per kilometer betalen. Je kunt ook als je bijvoorbeeld echt niet meer door je handicap of chronische ziekte met het openbaar vervoer kan reizen kan je in sommige gevallen een hoger kilometerbudget aanvragen.

Het vervoer betreft een gecombineerd vervoer en het kan niet als solo vervoer aangeboden worden. Je kunt vanuit Valys alleen met de taxi van deur tot deur reizen, maar kunt ook begeleid worden vanuit het openbaar vervoer. Zoals bijvoorbeeld dat je vanuit de bus naar het station en vanuit de trein weer naar de bus door medewerkers van Valys wordt begeleid. Je kunt van Valys gebruikmaken als je bijvoorbeeld in het bezit bent van bijvoorbeeld een toekenning voor aangepast regiovervoer, een invalidenkaart, beigeleiderskaart, of een bewijs dat je vanuit de gemeente recht hebt op een door hun toegekende rolstoel of scootmobiel.

Als je een hoger kilometerbudget wil aanvragen, dan kan je een aanvraag indienen op de website van het hoog pkb. Als je een hoger kilometerbudget wilt aanvragen dan moet je alle medische gegevens toevoegen, en dan zullen de artsen van die afdeling de gegevens bestuderen en mogelijk telefonisch contact met je opnemen voordat zij een hoger kilometer budget wel of niet toekennen. Via Valys rijdt je altijd via een gecombineerd vervoer. Je kunt hiervoor nooit solo vervoer aanvragen. Gecombineerd vervoer houdt in dat je met meerdere mensen tegelijkertijd reist, en je geen rechtstreeks vervoer hebt. 

Zie ook de website voor nadere informatie: Valys

 

 

                          Europese Invalideparkeerkaart

 

Een invalidenparkeerkaart is er bijvoorbeeld voor mensen die slecht kunnen lopen en/of andere chronische aandoeningen hebben. Je kunt met de invalidenparkeerkaart op alle openbare invalidenparkeerplaatsen parkeren. Daarnaast kan je ook naast de invalidenparkeerkaart een invaliden parkeerpaal krijgen zodat je voor in je eigen buurt een eigen parkeerplek hebt. Je hebt een invalidenparkeerkaart voor bestuurders, passagiers en invalidenparkeerkaarten voor instellingen.

Voor het krijgen van de invalide kaart word altijd vanuit de gemeente een eigen bijdrage gevraagd. Je kunt met de europeese invalidenparkeerkaart op alle invalidenparkeerplaatsen binnen heel Nederland parkeren. Met de invalide parkeerkaart kan je op alle parkeerplaatsen met een bord van een invalide parkeerpaal parkeren. Daarnaast kan je ook wat verschillend is per gemeente een gratis vergunning voor gratis parkeren aanvragen. Deze vergunning is afhankelijk in welke gemeente je woont. Via je eigen gemeente kan je deze vergunning ook aanvragen.

Bij de gemeente bij jou in de buurt kan je een aanvraag voor de invalidenparkeerkaart indienen. Na de aanvraag wordt je altijd door de keuringsarts van de GG&GD opgeroepen voor een medische keuring. De keuringsarts bepaald of je wel of geen recht hebt op de invalidenparkeerkaart. Na de keuring wordt je medische situatie bekeken en mogelijk nog nadere informatie opgevraagd. Na ongeveer 6 weken krijg je een beslissing over de aanvraag is toe of is afwezen. Als de aanvraag is afgewezen en je bent niet met de beslissing eens dan kan je binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouder bij jou gemeente.

Als die het bezwaarschrift opnieuw wordt afwijzen dan kan je altijd naar de bestuursrechter gaan. Als je naar de bestuursrechter gaat moet je altijd een advocaat hebben die je belangen behartigt.

Via het juridisch loket bij jou in de buurt of de sociaal raadslieden, kan je voor nadere informatie terecht voor een advocaat. Als je een minimum inkomen hebt dan kan je mogelijk in aanmerking voor een toevoeging komen. Je advocaat kan die toevoeging aanvragen. Je moet hiervoor afhankelijk van je inkomen altijd een eigen bijdrage betalen. Wordt het ook door de bestuursrechter afgewezen, dan kan naar de Raad van State gaan om hoger beroep in te stellen. De gemeente vanuit je regio geeft altijd na goedkeuring van de Europese invalidekaart de kaart af. Je kunt de invalidenkaart dan na goedkeuring bij de gemeente van je regio afhalen. 

Zie ook andere relevante links:

invalidenparkeerkaart aanvragen

informatie invalideparkeerkaart 

parkeren met een invalideparkeerkaart

nadere informatie invalideparkeerkaart

Alles over de invalideparkeerkaart

Advies invalideparkeerkaart

 

                                Informatie invalidenparkeerkaart

                                                        binnen de eigen regio

In sommige gemeenten is er ook vaak een regeling vanuit parkeerbeheer geregeld zodat iedereen dan ook een eigen vergunning voor de directe omgeving kan krijgen. In sommige gevallen kan er ook een vergunning worden afgegeven d.m.v. een soort kraskaart zodat bezoekers van iemand die een handicap of chronische ziekte heeft de kosten van de parkeerplek maar voor de helft hoefden te betalen. Deze regeling verschilt van gemeente en is overal anders geregeld.

 

                                                 Begeleiderskaart

 

Als je een visuele handicap of een andere beperking hebt kan je voor het openbaar vervoer voor de begeleider een begeleiderskaart aanvragen. Deze kaart is bestemt voor de begeleider vanuit het openbaar vervoer. Zoals het begeleiden in een bus, tram, metro of trein. De begeleider reist dan gratis met mensen die een beperking  hebben mee. Het is bedoeld voor de begeleider om personen die blind of slechtziend zijn in het openbaar vervoer te begeleiden. 

Deze kaart kan je aanvragen bij het NS (Nederlandse spoorwegen) Of je kunt de kaart bij de Ooglijn aanvragen. Je hebt bij de aanvraag een verwijzing of een medische verklaring van je oogarts nodig. Als je de kaart hebt aangevraagd, kan je het aanvraagformulier met een pasfoto opsturen naar de NS. Binnen enkele weken krijg je dan antwoord of je in aanmerking voor een beigeleiderskaart komt. Meestal krijg je bij goedkeuring binnen 6 weken een beigeleiderskaart opgestuurd. Meestal is de beigeleiderskaart vijf jaar geldig. Na vijf jaar moet je dan een nieuwe kaart aanvragen. 

Zie ook verdere links voor andere uitleg en informatie 

 

https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/ov-begeleiderskaart

https://argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart/

https://www.oogvereniging.nl/leven-werken/verkeer-vervoer/openbaar-vervoer/begeleiderskaart-b/

https://www.ns.nl/reisinformatie/reizen-met-een-beperking

https://www.ns.nl/reisinformatie/reizen-met-een-beperking/ns-reisassistentie.html

https://www.ns.nl/reisinformatie/reizen-met-een-beperking/hulpmiddelen-of-hulphond-mee-in-de-trein.html

https://www.ns.nl/binaries/_ht_1585832754676/content/assets/ns-nl/overig/reizen-met-een-beperking.pdf

https://nieuws.ns.nl/zelfstandig-met-de-trein-ook-voor-reizigers-met-een-rolstoel/

 

 

                Aanpassingen voor mensen met een handicap

                            binnen het openbaar vervoer 

 

Vanuit het openbaar vervoer kan je ook allerlei aanpassingen krijgen en ook aanvragen. als je bijvoorbeeld in een rolstoel zit en je wilt met een trein reizen, dan kan je via de \NS  of andere vervoersorganisaties stations assistentie begeleiding aanvragen. zoals bijvoorbeeld kan je een brug aanvragen om met de rolstoel of rollator de trein in te kunnen. Je kunt hiervoor ook ondersteuning of begeleiding krijgen. Als je vanuit een rolstoel of rollator in een bus of tram wilt komen, kan je ter plekke aan de chauffeur vragen of diegene je wilt helpen met het instappen via een oprijbrug. Via de stations assistentie kan je hulp krijgen bij bijvoorbeeld het in en uitstappen van de trein, of informatie krijgen op welk perron je moet zijn. Als je in een rolstoel zit kan je via de chauffeur hulp krijgen om via bijvoorbeeld een oprijbrug de tram of bus in te komen.


https://9292.nl/extra/toegankelijkheid/trein

https://handicap.nl/blog/vraagenantwoord-kan-ik-met-het-openbaar-vervoer-blijven-reizen/

https://www.informatielangdurigezorg.nl/onderwerpen/v/vervoer-en-beperking/openbaar-vervoer

 

 

Zie ook aanvullende links voor verdere uitleg:

Nadere informatie aangepast vervoer

Zonnebloem auto

Regelhulp aangepast vervoer

Mobiliteitscentrale aangepast vervoer

Intermobiel

Aangepast vervoer voor mensen met een handicap in het openbaar vervoer

Valys

Regelhulp

Aanvullend vervoer RMC

website als voorbeeld voor aangepast vervoer

Aangepast vervoer vanuit de Gemeente

Informatie aanvragen WMO vervoerspas

Vervoersregelingen gehandicaptensport

Europese invalidekaart

Aanvragen europese invalideparkeerkaart 

Waar kan je parkeren met een invalidekaart

Leerlingenvervoer voor kinderen met een handicap

Leerlingenvervoer Rijksoverheid

Leerlingenvervoer Regelhulp

Ziekenvervoer

Ziekenvervoer vergoedingen

Aanvragen ziekenvervoer

Regelhulp ziekenvervoer

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Leesbaarheid instellen