wet en regelgeving vanuit de WMO in de gehandicapten en gezondheidszorg

Overzicht Regelingen vanuit de WMO en instanties betreffende  wet en regelgevingen

 

WMO helpdesk of Sociale Wijkteams

Vanuit de WMO helpdesk kan je terecht voor allerlei vragen en informatie omtrent de wet en regelgeving voor alle gebieden van de gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. Hoe de voorzieningen vanuit de gemeente (WMO betekent Wet Maatschappelijke ondersteuning) geregeld zijn verschilt per gemeente.

In sommige gemeente kan je een beroep doen op de WMO helpdesk en vanuit sommige gemeente zijn er Sociale Wijkteams waar je de verschillende aanvragen kan indienen. Vanuit de WMO wordt alles vanuit de gemeente geregeld. Zoals bijvoorbeeld het verstrekken van allerlei voorzieningen, hulpmiddelen en aanpassingen voor bijvoorbeeld de woning en de auto.

Zoals bijvoorbeeld: het aanvragen van een traplift, aanpassingen in en rondom het huis, vervoers- voorzieningen, rolstoel, scootmobiel PGB, Thuiszorg, boodschappendienst, vervoersvoorzieningen,mantelzorg ondrsteuning, dagbesteding  etc.

De WMO helpdesk verstrekt informatie voor de aanvraag van de verschillende voorzieningen en hulpmiddelen en regelingen, maar ook als een voorziening of hulpmiddel bijvoorbeeld is afgewezen, en/of  je dan vragen hebt wat je dan het beste zou kunnen doen, en naar welke instantie zij je dan het beste kunnen door verwijzen, kun je bij de WMO helpdesk terecht.  

Je kunt ook altijd telefonisch of schriftelijk een afspraak bij de WMO (betekent Wet Maatschappelijke Ondersteuning)  helpdesk maken voor het bekijken van de mogelijkheden van zorg. Naast het verstrekken van informatie kan je ook bij de WMO helpdesk of sociaal wijkteam een aanvraag voor voor voorzieningen, hulpmiddelen en regelingen indienen.

Er word dan in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheden van zorg, zoals kan de aanvrager nog gedeeltelijk zelfstandig wonen en welke mogelijke vormen van hulp er kunnen dan worden aangeboden. Als je niet voldoende redzaam bent en/of je lichamelijk te beperkt bent en het directe sociale netwerk te klein is om je in bijvoorbeeld de hulp of zorg te ondersteunen,  zal de gemeente de aanvrager ondersteunen met zijn of haar hulpvraag. Het kan op de volgende manieren gebeuren via bijvoorbeeld:

 

                           Maatwerkvoorzieningen

Zoals bijvoorbeeld: maaltijdverzorging, vervoersvoorziening, individuele begeleiding, dagbesteding, of een beschermde woonplek. In de thuissituatie kan men altijd iedere dag maaltijden laten bezorgen. Zoals bijvoorbeeld Tafeltje Dekje en/of andere organisaties. Daarnaast kan men ook de vervoersvoorzieningen zoals bijvoorbeeld speciaal vervoer bij het WMO aanvragen. (zie ook alle uitleg onder het kopje aangepast vervoer) Als men niet meer zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen en/of mobiel zo beperkt is kan men de vervoers- voorziening aanvragen. Tevens kan men ook individuele begeleiding aanvragen. Wat inhoudt dat dat een vast persoon alle praktische zaken voor de aanvrager kan regelen, en ook het vaste aanspreekpunt is. Bij MEE Nederland en/of andere organisaties zoals bijvoorbeeld Cliëntenbelang Amsterdam, kan men cliënten ondersteuning aanvragen.

 

                          Algemene voorzieningen

Zoals kan toegepast worden vanuit bijvoorbeeld: een boodschappendienst of ontmoetingsplekken. Vanuit de gemeente kan men een boodschappendienst aanvragen. Deze aanvraag is ook altijd vanuit het WMO. Vaak moet men vanuit de boodschappendienst ook een eigen bijdrage of zelf een groot deel betalen. Deze voorzieningen gelden alleen voor de thuissituatie.

Aanvraag voor zorg  thuiswonende

Vanuit de gemeente en de nieuwe participatie wet probeert de gemeente dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig  thuis blijven wonen, zondig met hulp of ondersteuning van de wijkverpleging of de Thuiszorg. Via de zorgverzekering kan je de wijkverpleging voor medische zorg en/of ondersteuning aanvragen. Deze regeling valt onder de ZVW de zorgverzekeringswet. Waarbij de verzorging en verpleging in de thuissituatie is opgenomen. Vanuit alle gemeente kan je de aanvraag van het WMO indienen. Het duurt meestal zes weken voordat je hier een beslissing over krijgt. Meestal word er in de tussentijd een medisch onderzoek door een keuringsarts vanuit het GG&GD gedaan, en medische relevante medische gegevens opgevraagd. In sommige gevallen volgt er altijd een thuisbezoek, waarbij de hulpvraag bekeken wordt. Als de voorziening vanuit het WMO wordt afgewezen, kan je binnen zes weken bij Burgemeester en Wethouders van de Gemeente in beroep gaan. Wordt dit beroep afgewezen, kan je hoger beroep bij de Rechtbank instellen. Als dit ook word afgewezen, kan je als laatste bij de Raad van State in beroep gaan.

Aanvragen van voorzieningen?

Je kunt bij het WMO loket of Sociaal Wijkteam terecht voor het aanvragen van allerlei verschillende voorzieningen en hulpmiddelen. Zoals bijvoorbeeld: het aanvragen van een traplift, aanpassingen in en rondom het huis, trippelstoel, tillift etc. Maar ook de aanvragen op het gebied van vervoer zoals bijvoorbeeld een scootmobiel, een rolstoel voor langdurig gebruik, een aangepaste vervoersvoorziening (zie link kopje aangepast vervoer) driewieler etc. Naast het aanvragen van voorzieningen kan je ook zoals op deze pagina is omschreven ook zorg voor de thuissituatie of een aanvraag voor langdurige of intensieve zorg indienen. Naast deze voorzieningen kan je bijvoorbeeld ook mantelzorgondersteuning en/of individuele ondersteuning aanvragen. Tevens kan je ook Thuiszorg, maaltijd verzorging en dagbesteding aanvragen.

Voor het krijgen van tijdelijke hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld het moeilijk mobiel kunnen verplaatsen na een operatie kan je geen aanvraag indienen. Het betreft alleen hulpmiddelen voor langdurig intensief gebruik. Er wordt per hulpmiddel ook altijd maandelijks een eigen bijdrage vanuit de gemeente gevraagd. Deze is afhankelijk van het inkomen. Voor tijdelijk lenen of het zelf aanschaffen van hulpmiddelen kan je altijd bij de Thuiszorgwinkels bij jou in de buurt terecht.

De aanvraag vanuit voorzieningen van het WMO betreffen altijd als iemand thuis woonachtig is. Voor het verkrijgen van voorzieningen zoals bijvoorbeeld thuiszorg en/of het krijgen van een hulpmiddel vanuit de thuissituatie moet men een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage word altijd door het CAK bepaald. Het CAK kijkt altijd naar de hoogte van iemand zijn inkomen, belasting verzamelinkomen  en financiële belastbaarheid. Aan de hand van deze gegevens word de hoogte van de eigen bijdrage bepaald. Iedere maand moet men eigen bijdrage betalen. Het duurt meestal zes weken voordat het CAK hierover een beslissing neemt. Als je er niet mee eens bent kan je binnen zes weken in beroep gaan. Er wordt dan opnieuw naar de financiële situatie gekeken.  Als men in een instelling woont kan men geen beroep op de WMO doen. Men valt dan onder het WLZ. Betekent Wat Langdurige Zorg) Deze vorm van zorg krijg je als je langdurige intensieve zorg nodig hebt die niet in de thuissituatie kan worden gegeven. Voor het WLZmoet je ook altijd een hoge eigen bijdrage betalen. Dit word ook altijd vanuit je eigen financiële situatie berekend. (zie ook verdere uitleg op de andere pagina,s  WMO en WLZ)

Zie ook uitleg hoe werkt het CAK

Zie bijvoorbeeld:  Thuiszorgwinkel

 

Aanvraag voor opname in een zorginstelling

 

Voor zeer intensieve zorg, begeleiding en verpleging en begeleiding voor dag en nacht komt deze regeling vanuit de WLZ voorheen heette dat de ABWZ. Wat inhoudt dat het persoon dag en nacht intensieve verpleging of begeleiding nodig heeft. De aanvraag voor een indicatie voor langdurige intensieve zorg kan je bij het CIZ (Centraal Indicatie Orgaan) aanvragen. (zie link aanvragen uitleg CIZ) Die beoordelen of je er recht op hebt.

Eerst vind er altijd een intake gesprek plaats waarbij de situatie wordt bekeken en er word dan ook bekeken of men echt niet meer thuis kan blijven wonen en hoe naast de aangepaste zorg het sociale netwerk van de aanvrager is of de zorg mogelijk gedeeltelijk door mantelzorgers opgevangen kan worden.

Als deze factoren niet aanwezig zijn en de aanvrager te ernstig lichamelijk beperkt is, dan wordt de aanvraag onderzocht d.m.v het opvragen van medische gegevens, en het mogelijk navragen bij medisch specialisten. Er wordt dan een zorgprofiel opgesteld waarin de mate van zorg wordt bepaald.

Wordt de aanvraag toegekend dan krijgt de aanvrager een indicatie voor langdurige intensieve zorg. Er wordt dan met een medewerker bekeken welke instantie men het beste kan worden opgenomen en hoelang de wachtlijsten zijn. Wordt de aanvraag afgewezen dan kan je tegen het besluit zowel schriftelijk als mondeling bij het CIZ in beroep gaan. Vaak kan ook een deeltijd indicatie worden aangevraagd. Dit houdt in dat iemand deels in een instelling en ook deels thuis verblijft. Daarnaast kan je ook een WLZ indicatie voor de thuissituatie krijgen. Je hoeft daarvoor niet altijd in een instelling te verblijven. Je hebt vanuit verschillende zorgbehoefte en ernst van de handicap verschillende pakketten vanuit het WLZ. 

Zie verdere uitleg WLZ

WMO zie verdere verwijzing naar relevante pagina’s 

WMO Helpdesk

Per Saldo

Uitleg over de WMO

WMO in het algemeen

Welke voorzieningen kan ik vanuit de thuissituatie aanvragen

Langer thuis wonen.nl

Aanvragen WMO voorzieningen informatie

Zorgwijzer WMO

Wetten en Overheid

Welke voorzieningen vallen onder het WMO

Antwoorden vanuit de WMO

WMO en eigen bijdrage

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Leesbaarheid instellen