Wet en regelgevingen voorzieningen en hulpmiddelen

Wet en regelgevingen van Voorzieningen en zorg en hulpmiddelen

 

 

Vanaf januari 2015 is er veel veranderd vanuit zowel de gehandicapten zorg als de gezondheidszorg. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid gekregen over de gebieden gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugd en werk. Alles valt nu onder de WMO wat inhoudt Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 

De volgende gebieden zijn vanuit de WMO Thuissituatie veranderd:

 

                             Begeleiding en dagbesteding

Als men niet meer kan werken en/of de fysieke of persoonlijke situatie niet meer veranderd of dat er geen verbetering meer verwacht kan worden, kan men in aanmerking komen voor dagbesteding. Wat inhoudt dat je vanuit een dagbestedingscentrum allerlei activiteiten kan verrichten en daarbij ook als men afhankelijk is van verpleegkundige hulp, ADL (Algemene Dagelijkse Levensbehoefte) ondersteuning kan krijgen. Dit wordt aangevraagd vanuit het WMO of de WLZ. De wet maatschappelijke ondersteuning is altijd vanuit het verblijf vanuit de thuissituatie. Vanuit het WLZ Wet Langdurige zorg is altijd vanuit een instelling of gedeeltelijk verblijf vanuit een instelling. 

Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten (PGB) wat betekent: Persoons- Gebonden Budget

Je kunt de zorg vanuit zorg in natura krijgen. Wat inhoudt dat de gemeente en andere instanties je zorg betalen en ook alles omtrent je zorg regelen. Je kunt daarnaast ook een PGB krijgen, zodat je dan je eigen zorg kan regelen en kan inkopen. De betaling wordt vanuit het Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitbetaald. Er moet altijd een indicatie voor de zwaarte voor de zorg en belastbaarheid voor worden toegewezen. Het goede van deze regeling is dat je zelf het bedrag dat je krijgt uitgekeerd, beheert, en je ook zelf mag beslissen wie je mantelzorger is. De mantelzorger kan zowel een familielid, of een ander bekend persoon, of personen van een andere organisatie zijn waarmee je een zorgcontract afsluit.

ondersteuning vanuit de huishoudelijke Zorg

Vanuit de ondersteuning van de huishoudelijke zorg (Thuiszorg) moet men ook altijd een indicatie bij de gemeente aanvragen. Er kan vanuit de Thuiszorg huishoudelijke zorg worden gegeven en ook verpleegkundige zorg. Maar ook in combinatie met zowel huishoudelijke als verpleegkundige zorg. De aanvragen van zorg vanuit de gemeente kunnen vanuit zowel het WMO loket, de MO zaak en de Sociale Wijkteams in verschillende buurten en regio’s ingediend worden. Het verschilt vaak per gemeente hoe de aanvraag ervan georganiseerd en geregeld is.

Vaak moet het persoon voor bijvoorbeeld het krijgen van Thuiszorg of het krijgen van aanpassingen in bijvoorbeeld de woning zoals een traplift of aanpassingen in de badkamer altijd een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage wordt altijd berekend vanuit de hoogte van het inkomen. Daarnaast moet men ook een eigen bijdrage betalen voor hulpmiddelen of vervoersvoorzieningen. Zoals bijvoorbeeld een scootmobiel, rolstoel, Canter en een toegekende aangepaste vervoersvoorziening.

Als je zorg in welke vorm dan ook nodig hebt moet je altijd contact opnemen met de gemeente zoals (zoals hierboven al beschreven) het WMO loket, de MO zaak en/of de verschillende sociale wijkteams. Als de zorgvraag hebt ingediend dan bekijken zij vanuit de gemeente eerst of je er recht op hebt. Dit gebeurt altijd d.m.v het opvragen van medische gegevens, en soms nader medisch onderzoek wat vaak door een arts vanuit de GG&GD wordt verricht. Als dan blijkt dat je er recht op hebt wordt de voorziening of hulpmiddel middels een bruikleenovereenkomst of helemaal aan je verstrekt.

Vaak kan de zorg in de vorm van een PGB of Zorg in Natura gegeven worden. Vanuit het PGB kan je zelf je zorg regelen en hiervoor een eigen mantelzorger zoeken, en vanuit zorg in Natura wordt de zorg vanuit een instantie waarvoor het zorgkantoor verantwoordelijk is geleverd. De indicatie wordt altijd vanuit het CIZ gegeven. Je moet altijd zowel vanuit het verkrijgen van voorzieningen vanuit de WMO als vanuit de WLZ een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door het CAK bepaald. Zie ook verdere uitleg andere pagina’s. Vanuit de WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn er voorzieningen die voor altijd nodig zijn en blijvend worden toegekend. Vanuit de zorgverzekering en zorgverzekeringswet worden er tijdelijke voorzieningen toekekend van de duur van 26 weken. Zoals bijvoorbeeld tijdens een revalidatieperiode of herstel periode.

                                    Vervoersvoorzieningen

Als men niet meer zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen, kan men bij het WMO een aanvraag indienen voor een vervoersvoorziening. Vanuit de aanvraag wordt ook altijd onderzoek verricht en relevante medische gegevens opgevraagd. Vaak wordt er ook met artsen of behandelaren contact opgenomen voor het inwinnen van nadere informatie. Binnen zes weken krijgt men een beslissing op de aanvraag vanuit de gemeente. Binnen zes weken kan men als de aanvraag wordt afgewezen dan in beroep gaan. Men kan in beroep gaan bij burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente. Als dit verzoek wordt afgewezen, kan men daarna via de bestuursrechter en tenslotte bij de Raad van State beroep in dienen. Daarnaast kan men ook een scootmobiel, elektrische rolstoel of aanpassingen in de auto bij het WMO aanvragen. Als men in een instelling geheel of gedeeltelijk woont, kan men de voorzieningen voor de thuissituatie bij het WMO aanvragen en vanuit de instelling vanuit het WLZ aanvragen. 

Tevens kan men ook bij het WMO bijvoorbeeld boodschappendienst en/of ondersteuning voor de mantelzorgster of cliënt ondersteuning aanvragen.

 

 

Uitleg wmo aanvragen

Rijksoverheid.nl

wetten.nl

Zorgwijzer

Regelhulp

Nadere uitleg rijksoverheid

CAK

 

 

 

                                                           Langdurige intensieve zorg

Mensen die langdurige blijvende intensieve zorg nodig hebben vaak een zeer ernstige lichamelijke beperking dat zij veel intensieve zorg of soms dag en nacht intensieve zorg nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld een opname in het Verpleegtehuis, organisatie voor mensen met een lichamelijke handicap die dag en nacht verpleegkundige zorg nodig hebben, of aangepaste Focus woningen etc. Men heeft voor deze hulpvraag altijd een WLZ indicatie nodig. De hoogte van de WLZ indicatie is afhankelijk van de zwaarte van de zorg en aandoening. (zie ook verdere uitleg WLZ aanvraag via de andere pagina) Is ook mogelijk om vanuit een WLZ indicatie helemaal thuis te wonen. En of gedeeltelijk thuis te wonen. Men spreek dan over deeltijd WLZ. Als men het niet eens is met de toekenning of afwijzing van de indicatie, kan men bij het CIZ (centrum indicatie zorg) bij de afdeling bezwaar en beroep in bezwaar gaan.

 

Vanuit twee manieren wordt deze zorg geregeld en geïndiceerd.

 

Vanuit het WMO zijn er verschillende regelingen

 

                        De zorgverzekeringswet ( de ZVW)

Vanuit deze wet wordt alles geregeld vanuit mensen die nog thuis wonen maar die wel zeer intensieve zorg voor dag en nacht nodig hebben. Zoals verpleging en verzorging Wat Wijkverpleging en thuiszorg heet. Deze aanvraag gaat altijd vanuit het WMO. Betekent Wet Maatschappelijke ondersteuning. Zie ook verdere uitleg WMO. Onder de zorgverzekeringswet valt ook tijdelijke opname in een revalidatie instelling en tijdelijk ziekenvervoer. De zorgverzekeringswet wordt altijd vanuit de zorgverzekering betaald. Men komt alleen in aanmerking voordezorg-  verzekerings wet als men thuis woonachtig is. Deze zorgverzekeringswet vergoed alleen hulpmiddelen die tijdelijk nodig zijn. Met de duur van 26 weken. Zoals bijvoorbeeld na een revalidatie of herstelperiode.

              Wet langdurige zorg (WLZ). Voorheen was het de ABWZ)

Deze regeling verzorgt de zware intensieve en langdurige  zorg voor zeer kwetsbare en/of oudere of gehandicapten mensen. Zoals verpleeghuizen, en organisaties voor mensen met een handicap of chronische ziekte die zeer intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. Al deze drie regelingen verzorgen de indicatie voor de verschillende doelgroepen. Deze vorm van zorg kan men vanuit het CIZ betekent Centraal  Indicatie Orgaan aanvragen.(zie ook pagina uitleg WLZ)

 

De wetten.nl

De Rijksoverheid

Zorgwijzer

Het CIZ

Rijksoverheid

Zorg instituut Nederland

Zorgkantoor

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Leesbaarheid instellen