http://www.zorgkaartnederland.nlOverzicht verschillende organisaties voor uiteenlopende doelgroepen

Op deze pagina kun je een overzicht zien van verschillende organisaties voor uiteenlopende doelgroepen. Waar je voor nadere informatie of vragen terecht kunt. Daarnaast vind je ook een aantal links van overzicht’s pagina,s voor mensen met een handicap en chronische ziekte.

MEE Nederland

Bij MEE kan je voor allerlei uiteenlopende vragen of ondersteuning terecht. Zoals bijvoorbeeld vragen of informatie over voorzieningen, aanpassingen, scholing, werk, studie, aangepaste, financiële regelingen, vragen omtrent de WMO, vakanties, sport etc. Je kunt ook ondersteunt worden door een consulent om hulp te krijgen voor het aanvragen van voorzieningen of hulpmiddelen of het bekijken van de mogelijkheden van werk of andere mogelijkheden op de verschillende gebieden

 

Chronisch Zieken en gehandicaptenraad

 

De chronisch zieken en gehandicaptenraad behartigt de belangen voor chronisch zieken en gehandicapten. De doelstelling vanuit de CG Raad is vooral dat zij vanuit politiek oogpunt en vanuit de gemeente en overheid voor de verschillende belangen opkomen. Daarnaast behartigt de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad ook de verschillende knelpunten of klachten waar mensen met een chronische ziekte of handicap tegen aanlopen. Zoals bijvoorbeeld over de klachten over de veranderingen van het PGB, discriminatie vanuit de werkgever, bezuinigingen vanuit allerlei voorzieningen, klachten vanuit zorginstellingen  etc. Je kunt ook individuele klachten bij de CG Raad indienen.

Amstelring

Amstelring is een organisatie die zorg verleend aan mensen met een handicap en/of chronische ziekte. Je kunt er terecht voor Thuiszorg, Wijkverpleging en paramedische zorg. Amstelring is voor mensen die in Amsterdam of omgeving woonachtig zijn.

 

Stichting Stiebo  (Voorheen ANGO)

Bij de Stiebo (Voorheen Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie Ango) kun je voor allerlei vragen op het gebied van financiën, het indienen van de  belastingaangifte, lotgenotencontact, wet en regelgevingen, vragen over werk en uitkering terecht. Binnenkort komt er een website over deze nieuwe organisatie Stichting Stiebo.

Zorgbelang 

Bij Zorgbelang Nederland kun je terecht voor allerlei vragen over wet en regelgevingen vanuit de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld van vragen over werk, geld, klachten, uitkeringen, etc.
Cliéntenbelang Amsterdam

Cliéentenbelang Amsterdam komt voor alle belangen op voor chronisch zieken en gehandicapten in de regio Amsterdam en Omstreken. Daarnaast kan je ook naar het informatie klachtenspreekuur gaan voor allerlei vragen en het indienen van klachten. Naast de klachtenafhandeling en belangenbehartiging werkt Cliëntenbelang ook nauw samen met de gemeente Amsterdam voor verbetering van de zorg voor chronisch zieken en gehandicapten. Ben bij Cliëntenbelang Amsterdam 15 jaar werkzaam geweest en voor nadere informatie kan je altijd contact met mij hierover opnemen.

Nieuw Amstelrade

Nieuw Amstelrade is een activiteitencentrum gevestigd waar mensen met een chronische ziekte en handicap allerlei activiteiten kunnen volgen. Daarnaast is er ook intensieve woonbegeleiding en kunnen de cliënten daar dag en dag onder 24 uurs begeleiding wonen. Tevens kan er gebruik gemaakt worden van de paramedische diensten. Nieuw Amstelrade heeft verschillende activiteitencentra en woonbegeleidingsvormen door heel Amsterdam en Omstreken. Ben zelf werkzaam als ambassadeur en als adviseur bij Nieuw Amstelrade en voor nadere informatie of vragen kan je  hiervoor altijd contact met mij opnemen.

Heliomare

Heliomare heeft een revalidatiecentrum, verschillende activiteitencentra en aangepaste woonvormen voor mensen met een lichamelijke handicap en chronische ziekte en niet aangeboren hersenletsel. De voorzieningen zitten zowel in Zuid als in Noord Holland. Tevens kunnen daar ook gebruik gemaakt worden van verschillende paramedische diensten.

Zorghotel

Als je na een ziekenhuisopname of opname na een revalidatieperiode nog niet meteen terug kan naar de thuissituatie, kan je tijdelijk als overbrugging naar een zorghotel. Je kunt er een paar dagen tot een paar maanden blijven na herstel tot dat je weer terug kan naar de thuissituatie

Ieder(in)

Iederin is een netwerk en informatiesite voor mensen met een chronische ziekte en handicap. Het is een onderdeel van de Gehandicapten Raad Nederland

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis ondersteunt en helpt vanuit allerlei uiteenlopende activiteiten en bijvoorbeeld ook aangepaste vakanties of vrije tijd voor mensen met een chronische ziekte of handicap

www.mijngezondheidsgids.nl

Op deze pagina kan je alles vinden over soorten aandoeningen, behandelwijze en ervaringen van patiënten

VGN

Het VGN behartigd de belangen voor mensen met een handicap en/of chronische ziekte. Daarnaast behartigd het VGN ook de belangen voor zorgorganisaties, en instellingen voor mensen met een handicap.

Zorgkaart Nederland

Op deze website kan je een overzicht vinden voor alle soorten van Zorg. Zoals artsen ,paramedischi, zorginstellingen en beoordelingen van artsen en instellingen.

Een aantal overzichtspagina,s van link voor chronisch zieken en gehandicapten

 

Gehandicapten Startpagina

Gehandicapten Startpagina zorg

Zorgkaart Nederland

Overzichts- site van alle ziekenhuizen, artsen en para medici in Nederland

Startpagina gezondheidszorg

Revalidatietechniek.startpagina.nl

Startkabel gehandicapten

Gehandicapten info site

Gehandicapten hulpmiddelen startpagina

Gehandicapten zorgpagina

Startpagina gehandicaptenzorg Nederland

Zorgstartpagina

Gezondmedisch startpagina

gezondheidszorg startpagina

gezondheid.nl

Startpagina ervaringen gehandicapten

Startpagina gehandicaptensport

Startpagina gezondheid

juridische startpagina gezondheidszorg

gehandicapten hulpmiddelen

Overzichtspagina welzijn en gezondheidszorg

zorginstanties

Verschillende patiëntenverenigingen

gehandicapten

overzichtspagina gehandicaptensport

Gehandicaptenzorg

gehandicapten recreatie pagina

zorghulpmiddelen

overzicht ziekenhuizen startpagina

informatiesite voor kinderen met een handicap

website voor het uitwisselen van ervaringen voor mensen met een handicap

organisatie voor mensen met een handicap en culturele achtergrond

De Pauwer Stichting

Markant

Stichting Omega

Ons tweede huis

Bosk (organisatie voor mensen met een lichamelijke handicap

SBT

Bij de SBT Stichting Bijzondere Tandheelkunde kan je terecht als je bijzondere problemen hebt met je kaak of gebit. Vaak gaat het om aangeboren gebits- of kaakafwijkingen of aandoeningen na een ziekte of ongeval. Als daarnaast mensen vanuit andere redenen niet naar een gewone tandarts kunnen kan je ook via een verwijsbrief naar het SBT. Dit zit in Amsterdam, maar in iedere regio zit bijzondere tandheelkunde.

 Fokus Woningen

Overzichtssite over aangepast wonen en mogelijkheden van aangepast wonen. Focus woningen zijn bedoeld voor mensen die 24 uurs intensieve langdurige zorg nodig hebben. Je kunt dan ondersteund worden in ADL activiteiten en verpleegkundige activiteiten.

Stichting voor het gehandicapten kind

Maatschap Bescherming

Het is een organisatie voor mensen die doordat zij bijvoorbeeld dement zijn, ernstig verstandelijk beperkt zijn of bijvoorbeeld afasie hebben die voor hun rechten en plichten opkomen. Men wordt dan ondersteund in financiële zaken of het nemen van belangrijke zakelijke beslissingen waarbij de patiënten het zelf niet kunnen.

De Zonnebloem

De Zonnebloem organiseert vakanties evenementen en uitstapjes voor mensen met een handicap en/of chronische ziekte

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis kan hulp bieden bij allerlei calamiteiten, rampen, maar ook voor de hulp en praktische hulpverlening voor chronisch zieken en gehandicapten.

Stichting Korrelatie

Bij stichting Correlatie kan je terecht voor vragen over bepaalde onderwerpen. Maar ook als je ergens over wilt praten. Stichting Correlatie heeft ook een telefonische hulplijn als je over bepaalde onderwerpen wilt spreken.

Valys

Valys is een vervoersvorm voor mensen niet niet zelfstandig met de trein of ander openbaar vervoer kunnen reizen. Men moet er altijd een aanvraag bij de gemeente voor indienen of men een indicatie voor vervoer krijgt. In beginsel krijgt iedereen 600 kilometer toegekend. Wat inhoudt dat je onbeperkt binnen de 600 kilometer met de taxi kan reizen. Daarnaast kan men ook gecombineerd reizen, zoals bijvoorbeeld vanuit huis opgehaald worden met de taxi en vanuit de trein geholpen worden met in en uitstappen en vervolgens weer per taxi vanuit het station naar de betreffende plek worden gebracht. Als men helemaal niet meer in staat is met de trein te reizen doordat men een te zware handicap of chronische aandoening heeft, kan men een hoger kilometerbudget indienen en daarbij ook medische rapporten overleggen.

Zorgbelang Nederland

Bij Zorgbelang Nederland kan je ook terecht voor allerlei vragen en advies over allerlei vormen van zorg. Daarnaast kan je er ook terecht als je klachten over instanties hebt.

Juridisch Loket

Bij het Juridisch Loket kan je terecht voor allerlei vragen op juridisch gebied. Zoals bijvoorbeeld problemen met uitkeringen of de werkgever, klachten over de gemeente, ontslagrecht, gezondheidsrecht etc. Vanuit het juridisch loket kunnen zij ook een advocaat toewijzen of algemene informatie over het verloop van een procedure geven. Daarnaast kan je ook bij het juridisch loket terecht voor klachten over een advocaat of jurist.

Bureau Sociaal Raadslieden

Bij het bureau Sociaal Raadslieden kan je ook net als bij het juridisch loket voor allerlei juridische vragen op allerlei gebieden terecht.

Algemene informatiesite over de WMO

Gemeentelijke financiële regelingen

Vanuit deze pagina kan je zien welke financiële regelingen er voor mensen met een handicap en chronische ziekte zijn. Deze site is alleen voor de regio Amsterdam en Omstreken, maar in elke gemeente zit een DWI. (Dienst Werk en Inkomen)

zorg atlas

Op deze site is een overzicht van alle belangen organisaties voor mensen met een handicap en chronische ziekte.

Overzicht organisaties en verenigingen voor mensen met een lichamelijke handicap en/of chronische ziekte

Zie alle organisaties bovenaan deze pagina zoals bijvoorbeeld

MEE, Chronische Zieken en Gehandicaptenraad, Ango,Nieuw Amstelrade  Heliomare, Zorgbelang, Cliëntenbelang, Het Rode Kruis etc.

Zie ook overzichtspagina link patiëntenverenigingen, aangepaste vakanties,sporten, vrijetijd.vervoer,etc,

Overzicht organisaties en verenigingen voor mensen met een visuele handicap

Visio

Bij Koninklijke Visio kan je terecht op alle gebieden van revalidatie zoals bijvoorbeeld mobiliteit, het aanleren van braille, computervaardigheden,ADL activiteiten. Daarnaast kan je ook bij Visio terecht voor informatie en advies op het gebied van hulpmiddelen aanpassingen en allerlei adviezen op het gebied van de visuele handicap. Naast het aanbod van revalidatie, informatie en advies zijn er ook in Nederland een aantal scholen voor speciaal onderwijs voor blinden en slechtzienden. Er is in Apeldoorn een revalidatiecentrum waar men tijdelijk intern voor intensieve revalidatie kan verblijven.

Bartimeus

Bij Bartimeus kan je ook voor dezelfde hulpvragen en advies en informatie terecht als bij Visio. Naast het bieden van reguliere zorg en ondersteuning heeft Bartimeus ook speciaal onderwijs voor blinden en slechtzienden waarbij men alleen overdag maar ook intern kan verblijven. Er is daarnaast voor jongeren speciale aangepaste woongroepen waar men onder begeleiding kan wonen.

Oogvereniging

De toogvereniging is een belangenvereniging en een patiëntenvereniging  voor blinden en slechtzienden. Je kunt er allerlei informatie krijgen voor mensen met een visuele handicap. De toogvereniging is ingedeeld in verschillende afdelingen. Vanuit alle regio’s heb je een afdeling van de toogvereniging. Per afdeling worden er altijd verschillende activiteiten georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld sport, contactledengroepen,verschillende activiteiten en bijeenkomsten etc. Er zijn daarnaast ook verschillende oog gerelateerde diagnosegroepen waar je ook apart lid van kan worden.

De Ooglijn

De Ooglijn is een onderdeel van de Oog vereniging. Je kunt iedere werkdag allerlei vragen stellen op praktisch gebied maar ook op pyscho-sociaal gebied op het gebied van de visuele handicap

Het Loo Erf  (onderdeel van Visio intensieve revalidatie) 

Blindengeleidenhond.nl (KNGF)

Op deze pagina kan je alles vinden over het krijgen van een blindengeleidehond en trainingen ervan

Braille

Op deze site kan je alles over braille lezen en het ontstaan ervan

Braille alfabet en uitleg over het brailleschrift

Hier kan je een overzicht zien van het braille alfabet

Aangepast lezen

Vanuit deze instelling kan je allerlei boeken,kranten en tijdschriften zowel in gesproken vorm als in braille lenen

CBB -aangepaste bibliotheek voor visueel gehandicapten

Net als het loket aangepast lezen bied het CBB dezelfde diensten

Oogfonds

Twin Travel

Denneneul (Zowel bij Twintravel als bij Dennenheul kan je aangepaste vakanties voor visueel gehandicapten vinden)

NVSV

De NVSV organiseert allerlei uiteenlopende wintersportvakanties voor visueel gehandicapten

Sonneheerdt

Sonneheerdt is een onderdeel van Bartimeus en richt zich op de gebieden van opleidingen en werk voor visueel gehandicapten. Er kunnen aangepaste opleidingen gevolgd worden, en Sonneheerdt kan tevens ook via werkbemiddeling, bemiddelen in het vinden en/of behouden van werk.

Startpagina visueel gehandicapten

Op deze site vind je alle informatie voor mensen met een visuele handicap

Stichting blindenpenning

Deze organisatie geeft gedeeltelijke financiële ondersteuning voor aanpaste vakanties en aangepaste computers voor mensen met een visuele handicap. Er moet eerst een onderzoek en medisch rapport van Visio worden opgesteld voordat de aanvraag gedaan kan worden. Daarnaast verleent Stichting blindenpenning ook soms subsidie aan organisaties voor mensen met een visuele handicap.

Stichting Oog

Pagina voor kinderen en hun ouders met een visuele handicap

Zorginstituut Nederland

Overzichtspagina  voor allerlei hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden

Beigeleiderskaart voor visueel gehandicapten

Regelingen voor visueel gehandicapten vanuit het reizen met de chipkaart

Kennispagina voor blinden en slechtzienden (blind of slechtzienden

Stichting Kubes

Bij stichting Kubes heb je allerlei uiteenlopende creatieve activiteiten en circussen voor blinden en slechtzienden

Het Schild

Het Schild is een verzorging en verpleegtehuis te Wolfheze voor blinden en slechtzienden ouderen. Daarnaast zijn er ook aanleunwoningen.

Optelec

Optelec is een grote leverancier op alle gebieden van computeraanpassingen, lezen mobiliteit etc voor visueel gehandicapten

Slechtziend.nl

Op deze site kan je terecht voor allerlei hulpmiddelen en aanpassingen voor blinden en slechtzienden

Worldwide vision

Net als slechtziend.nl kan je ook via deze leverancier allerlei hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen krijgen voor mensen met een visuele handicap

Irishuys

Bij deze leverancier kan je ook allerlei uiteenlopende hulpmiddelen kopen voor visueel gehandicapten

Babbage

Babbagage is een leverancier die elektronische hulpmiddelen en ondersteuning daarvan bied voor mensen met een visuele handicap.

Zie ook overige links: patiëntenorganisaties, aangepaste vakanties en sporten en vrijetijdsbesteding.vervoer  en bovengenoemde algemene organisaties zoals MEE,ANGO,Chronisch zieken en gehandicaptenraad,Rode Kruis,Zorgbelang,Cliëntenbelang  etc. 

 

Overzicht organisaties en verenigingen voor Doven en Slechthorenden

Vereniging voor Doven en Slechthorenden

Stichting plotsloven

gebarentaal

gebarentaal leren

Nederlandse beroepsvereniging voor Tolken en gebarentaal

Alles over liplezen voor Doven en zeer Slechthorenden

Liplezen en logopedie

Overzichtssite over de betekenissen en symbolen van de gebarentaal

Maatschappelijk werk voor Doven en slechthorenden (ook voor gebarentaal en doventolk)

Overzichtspagina links voor plotsloven

Doventolk

Hoorwijzer

Poli Dosh (polikliniek speciaal voor gebarentaal)

alle informatie over ringleidingen

Teksttelefoon voor Doven en zeer slechthorenden

GGZDS

Informatieve links voor doven en slechthorenden

Deze website is voor mensen die doof of slechthorend zijn en die door hun auditieve handicap psychische problemen ervaren.

Startpagina voor Doven en Slechthorenden

Doof.nl

Stichting Kentalis

Sitchting Kentalis is een organisatie voor doven en Slechhorenden die door hun handicap spraak en communicatieproblemen ondervinden

Dovennieuws

Dovenschap.nl

Startpagina voor Doven

Startpagina voor Slechthorenden

Koninklijke Nederlandse Sport Fons voor Doven en Slechthorenden

Zie ook overige links patiëntenverenigingen, aangepast sporten,vrije tijd en aangepaste vakanties.

Overzicht organisaties en verenigingen voor Doof/Blinden

Overzichtspagina voor Doof/Blinden

Doof/blinden stichting

Helen Keller Stichting voor Doof/Blinden

Doof/blinden.net

Doof/blind.nl

Doof/blinden.net is een onderdeel van de Oogvereniging Nederland. Het heeft een speciale afdeling voor Doof/blinden

Kalorama Centrum voor Doof/blinden

Informatie over Doof/blindheid Visio

Doofblindheid.nl

Kentalis alles over doof/blindheid

Communiceren met Doof/Blinden

Zie ook andere links aangepaste vakanties,sporten,vrije tijd,patiëntenverenigingen etc.

Zie ook bovengenoemde organisaties zoals MEE,ANGO,Zorgbelang.Chronisch zieken en gehandicaptenraad,Cliëntenbelang,Het Rode Kruis etc.

 

 

Leesbaarheid instellen
Leesbaarheid instellen