werk en wet en regelgeving

Verschillende regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

 

 

Als je op vroegere of later leeftijd door een ziekte of ongeval een handicap en of een chronische ziekte krijgt, kan je mogelijk in aanmerking komen voor een arbeidsgehandicaptenuitkering. of bemiddeling voor het zoeken naar werk vanuit de gemeente. Vanaf januari 2015 is de gehele verantwoording voor het zoeken, begeleiden en bemiddelen naar werk bij mensen met een handicap of chronische ziekte naar de gemeente gegaan wat valt onder de Participatie wet.

De participatie wet houdt in dat iedereen die helemaal of gedeeltelijk kan werken nu altijd betaalde arbeid moet verrichten. Voorheen kan je als je gedeeltelijk kon werken en niet helemaal was afgekeurd, een uitkering krijgen. Nu bekijkt de gemeente of je zelf betaalde arbeid kan berichten, en kan je alleen een arbeidsongeschiktheid uitkering krijgen als je volledig 100 procent bent afgekeurd.

De gemeente is vanuit de nieuwe participatie wet verantwoordelijk voor het begeleiden bemiddelen en het zoeken naar betaald werk. Als men niet in zijn geheel bij een werkgever kan werken, ondersteunt de gemeente naast het zoeken naar geschikte werkplekken ook gedeeltelijk in de financiële kosten. Zoals een gedeeltelijke uitkering, wat voor mensen is die gedeeltelijk zelf hun loon kunnen verdienen en daarbij een aanvulling nodig hebben en daarnaast ook mogelijke hulptrajecten waarbij het zoeken naar werk en de daarop volgende mogelijkheden vergroot worden. Als je alleen in een beschutte werkplek kan werken dan is de gemeente ook verantwoordelijk voor het  plaatsen in een beschutte werkplek.

Een beschutte werkplek is bijvoorbeeld een sociale werkplaats of een aangepaste instelling voor mensen met een bepaalde handicap die daar aangepaste werkzaamheden kunnen verrichten. Het zijn werkplekken voor mensen die niet bij een gewone werkgever kunnen werken, en door hun beperking in een speciale werkomgeving aangepaste werkzaamheden moeten verrichten. Hoe het regelen en plaatsen in een beschutte werkvorm is in iedere gemeente andere geregeld.

Wajong  uitkering

Als je voor of net rond je 18 de levensjaar arbeidsongeschikt bent of bent geworden dan kan je aanspraak maken op een Wajong Uitkering. Je moet dan een aanvraag bij het UWV indienen. De arbeidsdeskundige van het UWV onderzoekt op medisch en/of psycho sociaal gebied wat de de persoonlijke omstandigheden van de aanvragen zijn.

Daarnaast onderzoekt hij de gehele medische situatie omtrent de handicap of chronische ziekte. Vaak wordt men ook opgeroepen door een bedrijfsarts van het UWV die onafhankelijk lichamelijk onderzoek verricht en bekijkt of iemand geheel of gedeeltelijk in  aanmerking voor een Wajong uitkering komt. Er wordt dan beoordeeld in hoeverre iemand arbeidsongeschikt is. Als iemand 100 % arbeidsongeschikt dan hoeft men geen arbeid te verrichten, en dan heeft men recht op een Wajong uitkering. Er moet dan wel sprake zijn van een zeer langdurige situatie en/of een situatie waarbij op medisch gebied geen verbetering meer mogelijk is Is men gedeeltelijk afgekeurd dan moet men de rest van het percentage dat men niet is afgekeurd arbeid verrichten.

Je moet je dan bij de Gemeente melden als werkzoekende. De gemeente kan dan bemiddelen en/of helpen en begeleiden met het zoeken naar passend werk.

Het is dan mogelijk dat je naast het gedeeltelijk verdienen van eigen loon, de gemeente de aanvulling vanuit een uitkering op je loon geeft. De mensen die in zijn geheel zijn afgekeurd en ook niet meer in de toekomst in staat zijn arbeid te verrichten, behouden wel hun Wajong uitkering en blijven het dan ook ontvangen vanuit het UWV.

Als je na je 18 leeftijd arbeidsongeschikt bent geworden, kan je een aanvraag indienen voor een Wajong uitkering. Voor de aanvraag en het krijgen van de WAO geldt dezelfde procedure als voor de Wajong. Hier geld ook de regel vanuit de participatie wet dat als je gedeeltelijk kan werken, je dan verplicht bent betaald werk te verrichten je ook naar bij de gemeente moet aanmelden.

Een Wajong uitkering is voor jong gehandicapten wat betekent dat je vanaf de 18 jarige leeftijd arbeidsongeschikt bent.Vaak zijn het mensen die een aangeboren aandoening hebben of op jonge leeftijd gehandicapt of chronisch ziek zijn geworden.  En als je een WAO uitkering ontvangt ben je arbeidsgehandicapt op latere leeftijd. Bijvoorbeeld na een ziekte of ongeluk. Als je op oudere leeftijd arbeidsongeschikt wordt krijg je een WAO uitkering.

Bijstands uitkering

Vaak als mensen minimaal arbeidsongeschikt zijn, kunnen zij ook gedeeltelijk in de bijstand terecht komen. Het heet een bijstands uitkering. Voor deze uitkering is het belangrijk dat men werkzoekend blijft. Men moet iedere maand solliciteren en verantwoording afleggen. Vanuit de bijstand is er veel controle, wat vanuit de arbeids ongeschiktheids uitkering nooit voorkomt. Vaak is het bedrag uitkeringsbedrag van een bijstandsuitkering iets lager dan een arbeids ongeschiktheids- uitkering. Als men niet met de controles en afspraken meewerkt, kan men vanuit de uitkering gekort worden. Dit noemt men een strafkorting. 

Veranderingen binnen de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) en de overgang   naar de participatie wet

Vanuit de WSW kon men zowel beschermd werken (zoals bij sociale werkplaatsen), maar ook begeleid werken. Wat inhoudt dat je bij een reguliere werkgever werkt en daar vanuit de WSW wordt gedetineerd. Nu is de zowel de WSW, de WWB (betekent wet werk en bijstand) en de Wajong in de participatie wet overgegaan. De mensen die voor 2015 een WSW indicatie hadden en werkte bij in WSW verband behouden de situatie, maar mensen die na 2015 een indicatie voor de WSW aanvragen krijgen geen WSW indicatie meer omdat die wet in de participatie wet is overgegaan.

De participatie wet houdt dus in dat als mensen al werken in WSW verband behouden zij hun werk, en rechten en plichten. Als men bijvoorbeeld op een wachtlijst staat en al een indicatie voor de WSW heeft, dan kan men ook niet meer worden opgeroepen en geplaatste worden binnen de WSW omdat deze regeling voor nieuwkomers naar de WSW komt te vervallen en overgaat naar de participatie wet. Het zelfde geldt ook voor mensen die na januari 2015 een WSW indicatie willen aanvragen. Dit kan ook niet meer om dat de instroom naar de WSW vervalt.

 

Activiteitencentra en dagbesteding

Als je niet meer in staat bent om te  werken en je fysieke situatie niet meer kan verbeteren, kan je naar een activiteitencentrum of dagbesteding gaan. Vaak moet de aanvrager of ernstig gehandicapt zijn of meervoudige fysieke beperkingen hebben. Je hebt altijd een indicatie nodig om naar een activiteitencentra of dagbesteding te gaan. Een aanvraag voor een indicatie kan je bij het CIZ indienen. (zie uitleg en aanvragen link aanvragen voorzieningen CIZ) Je kunt alleen in aanmerking komen voor een indicatie voor dagbesteding als je niet meer werkzaamheden kunt verrichten.

Je moet dan ook 100% afgekeurd zijn. Je krijgt dan de indicatie dagbesteding toegekend. Vanuit de beoordeling van de indicatie wordt gekeken naar de aard en ernst van de handicap, of er verpleegkundige ADL hulp nodig is. Van daaruit wordt er in de indicatie het aantal uren aangegeven waar men dan recht op heeft en tot wanneer de indicatie wordt verleent. Als de aanvraag voor indicatie dagbesteding wordt afgewezen kan je binnen zes weken bij burgemeester en wethouders van de gemeente in beroep gaan. Als dat verzoek ook wordt afgewezen kan je een beroep bij de bestuursrechter indienen.

Vaak wordt het voor enkele jaren afgegeven en kan na afloop van de indicatie weer opnieuw verlengt worden. Vaak vinden er vanuit de gemeente wel controles bij het activiteitencentrum plaatse. zoals bijvoorbeeld hoe veel uren iemand naar het activiteitencentrum gaat en welke activiteiten men volgt en welke hulpbehoefte men (zoals bijvoorbeeld ADL activiteiten men nodig heeft. In een activiteitencentrum of dagbesteding kan je allerlei verschillenden activiteiten verrichten.

Zoals bijvoorbeeld creatieve activiteiten,het opdoen van allerlei vaardigheden, computervaardigheden,koken etc. Vaak is er in sommige instanties ook een job begeleider aanwezig voor het bekijken van de eventuele mogelijkheden van vrijwilligerswerk binnen of buiten de organisatie. Een activiteitencentrum of dagbesteding is meestal aan een instantie verbonden. Er bestaan verschillende soorten dagbesteding voor uiteenlopende doelgroepen. zoals bijvoorbeeld voor lichamelijk gehandicapten en/of chronisch zieken, ouderen of dementerende mensen, verstandelijk gehandicapten en mensen uit de GGZ zorg.

 

Voor nadere informatie kan je op de volgende sits terecht:

 

zorgbelang

ciz

Dwi (Dienste Werk en Inkomen

veranderingen gemeente en werk

participatie wet

ontwikkelingen participatie wet 2015

UWV

Sociale Werkvoorziening

Aangepast werk en begeleiding met een handicap

Werken met een arbeidsbeperking

MEE Informatieve instelling

Werkplek aanpassingen

Clientenbelang

Sociaal loket vanuit de gemeente

ARBO Portaal

Informatie aanpassingen en werken met een handicap

Nadere informatie aangepast werk

UWV Perspectief

Aangepast werken gemeente Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Leesbaarheid instellen