Overzicht algemene informatiepagina uiteenlopende organisaties en regelingen

Overzicht algemene informatiepagina uiteenlopende Financiële regelingen

 

Er zijn verschillende financiële regelingen voor mensen met een handicap of/of chronische ziekte. Zal in het kort een aantal regelingen opschrijven.

 

 

                     Regelingen Belastingdienst

 

Vanuit de belastingdienst heb je voor bijvoorbeeld eigen bijdrage van medicijnen, de Thuiszorg aanschaf van hulpmiddelen die  niet door de zorgverzekering vergoed worden en ook  overige medische kosten zoals dieet kosten, medische vervoerskosten etc.. bij de belastingdienst indienen. Vaak kan je dan als je veel medische kosten moet maken geld van de Belastingdienst terugkrijgen.

Vaak als je een Wajong uitkering of een WAO uitkering hebt dan ken je vanuit de belasting hiervoor ook geld terugkrijgen. Helaas wordt er wel door de bezuinigingen steeds moeilijker om alle medische kosten en/of kosten voor de aanschaf van hulpmiddelen die niet vergoed worden kan terugkrijgen.

 

Je kunt ook in sommige gevallen een kleine vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld

Voorheen was het de WTCG. Nu door de bezuinigingen deze regeling is afgeschaft is er voor chronisch zieken en gehandicapten die hoge kosten i.v.m hun handicap moeten maken de wet Regeling Tegemoetkoming Meerkosten,(WRTM) Je kunt bijvoorbeeld voor de volgende kosten een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld voor slijtage voor kleding,het gebruik van extra energiecapaciteit zoals bijvoorbeeld extra verlichting, opladen van een scootmobiel etc. bewassing, tegemoetkoming maaltijden of verplichte op medische voorschriften diëten, basiscompensatie,compensatie verplichting eigen risico eigen zorgverzekering. Je kunt het indienen als je boven de 18 jaar bent en zelfstandig woont. Je kunt het niet aanvragen als je in een zorginstelling verblijft, in de gemeente ben ingeschreven en een laag minimum inkomen hebt.

Voor het aanvragen van de voorzieningen, kan je een formulier vanuit de website DWI downloaden en/of opvragen vanuit het DWI (betekend Dienst Werk en Inkomen) in elke gemeente zit het DWI.  Je kan het ingevulde en ondertekend formulier samen met een kopie van je paspoort de aanvraag indienen. Als je in het bezit bent van een rolstoel, dan moet je ook het WMO toekenningsbesluit  meesturen. Als de aanvraag is ontvangen dan wordt je altijd opgeroepen door een medisch adviseur van de GG&GD.. Wat inhoudt dat je door de arts van de GG&GD medisch onderzocht en gekeurd wordt. De arts zal dan ook medische gegevens opvragen en samen met het lichamelijk onderzoek beoordelen of je er recht op hebt. Als het is toegekend dan wordt het ieder jaar stilzwijgend verlengt en je hoeft het niet ieder jaar opnieuw aan te vragen. Wel zullen er in de tussentijd controles plaatsvinden of de huidige situatie is gewijzigd of veranderd. Als je hulp nodig hebt met het invullen van de formulieren dan kan je altijd vanuit de gemeente contact opnemen met de formulieren helpdesk.

 

 

                      Collectieve Zorgverzekering

Als je een laag inkomen hebt en een handicap of chronisch ziek bent dan kan je mogelijk in aanmerking komen voor de collectieve zorgverzekering. Omdat voor sommige mensen de maandelijkse premie te hoog is, kan je door de collectieve zorgverzekering 7.5 korting op de maandelijkse premie krijgen. Het is afsloten met het Zilveren Kruis/Achmea. Via je zorgverzekering of de gemeente kan je dit indienen, en dan wordt er gekeken naar je huidige inkomen of je er recht op hebt.

                                          

                                          Zorgtoeslag

 

Voor mensen met een minimum inkomen is er de zorgtoeslag. Deze zorgtoeslag is een kleine gedeeltelijke compensatie op de maandelijkse premie van je zorgverzekering. Als je een inkomen op bijstandsniveau hebt kan je bij de Dienst Belastingen een aanvraag indienen. De zorgtoeslag is er voor alle mensen met een minimum inkomen en is ook voor mensen die geen chronische ziekte of handicap hebben. De zorgtoeslag kan je net zoals de huurtoeslag zowel schriftelijk als telefonisch aanvragen bij de belastingdienst in de buurt.

 

                                               Bijzondere bijstand

 

Via de Bijzondere bijstand kan je bij alle gemeentes aanvragen. Je kunt Bijzondere bijstand aanvragen voor bijvoorbeeld als je extra uitgave hebt ivm ziekte of handicap maar ook als je een laag inkomen op minimum niveau hebt. Vaak zijn het kosten die bijvoorbeeld niet vergoed worden door de zorgverzekering of WMO of kosten die je extra moet maken voor je ziekte of handicap.

Het aanvragen van de Bijzondere Bijstand

Via alle gemeentes kan je de Bijzondere bijstand aanvragen. 

              kunt dan een aanvraagformulier opvragen, en je moet ook alle

              belangrijke en relevante informatie met het aanvraag formulier

              naar de gemeente meesturen. Het kan vaak zes weken duren voordat

              je hier een beslissing over krijgt. De bijzondere bijstand is altijd een 

              eenmalig bedrag, en kan maar een keer per jaar worden aangevraagd. 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leesbaarheid instellen