Overzicht algemene informatiepagina uiteenlopende Financiële regelingen

 

Er zijn verschillende financiële regelingen voor mensen met een handicap of/of chronische ziekte. Zal in het kort een aantal regelingen opschrijven.

 

                     Regelingen Belastingdienst

 

Vanuit de belastingdienst heb je voor bijvoorbeeld eigen bijdrage van medicijnen, de Thuiszorg aanschaf van hulpmiddelen die  niet door de zorgverzekering vergoed worden en ook  overige medische kosten zoals dieet kosten, medische vervoerskosten etc.. bij de belastingdienst indienen. Vaak kan je dan als je veel medische kosten moet maken geld van de Belastingdienst terugkrijgen.

Vaak als je een Wajong uitkering of een WAO uitkering hebt dan ken je vanuit de belasting hiervoor ook geld terugkrijgen. Helaas wordt er wel door de bezuinigingen steeds moeilijker om alle medische kosten en/of kosten voor de aanschaf van hulpmiddelen die niet vergoed worden kan terugkrijgen.

 

Je kunt ook in sommige gevallen een kleine vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld

Voorheen was het de WTCG. Nu door de bezuinigingen deze regeling is afgeschaft is er voor chronisch zieken en gehandicapten die hoge kosten i.v.m hun handicap moeten maken de wet Regeling Tegemoetkoming Meerkosten,(RTM) Je kunt bijvoorbeeld voor de volgende kosten een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld voor slijtage voor kleding,het gebruik van extra energiecapaciteit zoals bijvoorbeeld extra verlichting, opladen van een scootmobiel etc. bewassing, tegemoetkoming maaltijden of verplichte op medische voorschriften diëten, basiscompensatie,compensatie verplichting eigen risico eigen zorgverzekering. Je kunt het indienen als je boven de 18 jaar bent en zelfstandig woont. Je kunt het niet aanvragen als je in een zorginstelling verblijft, in de gemeente ben ingeschreven en een laag minimum inkomen hebt.

Voor het aanvragen van de voorzieningen, kan je een formulier vanuit de website DWI downloaden en/of opvragen vanuit het DWI (betekend Dienst Werk en Inkomen) in elke gemeente zit het DWI.  Je kan het ingevulde en ondertekend formulier samen met een kopie van je paspoort de aanvraag indienen. Als je in het bezit bent van een rolstoel, dan moet je ook het WMO toekenningsbesluit  meesturen. Als de aanvraag is ontvangen dan wordt je altijd opgeroepen door een medisch adviseur van de GG&GD.. Wat inhoudt dat je door de arts van de GG&GD medisch onderzocht en gekeurd wordt. De arts zal dan ook medische gegevens opvragen en samen met het lichamelijk onderzoek beoordelen of je er recht op hebt. Als het is toegekend dan wordt het ieder jaar stilzwijgend verlengt en je hoeft het niet ieder jaar opnieuw aan te vragen. Wel zullen er in de tussentijd controles plaatsvinden of de huidige situatie is gewijzigd of veranderd. Als je hulp nodig hebt met het invullen van de formulieren dan kan je altijd vanuit de gemeente contact opnemen met de formulieren helpdesk.

                      Collectieve Zorgverzekering

Als je een laag inkomen hebt en een handicap of chronisch ziek bent dan kan je mogelijk in aanmerking komen voor de collectieve zorgverzekering. Omdat voor sommige mensen de maandelijkse premie te hoog is, kan je door de collectieve zorgverzekering 7.5 korting op de maandelijkse premie krijgen. Het is afsloten met het Zilveren Kruis/Achmea. Via je zorgverzekering of de gemeente kan je dit indienen, en dan wordt er gekeken naar je huidige inkomen of je er recht op hebt.

                                          

                                          Zorgtoeslag

 

Voor mensen met een minimum inkomen is er de zorgtoeslag. Deze zorgtoeslag is een kleine gedeeltelijke compensatie op de maandelijkse premie van je zorgverzekering. Als je een inkomen op bijstandsniveau hebt kan je bij de Dienst Belastingen een aanvraag indienen. De zorgtoeslag is er voor alle mensen met een minimum inkomen en is ook voor mensen die geen chronische ziekte of handicap hebben. De zorgtoeslag kan je net zoals de huurtoeslag zowel schriftelijk als telefonisch aanvragen bij de belastingdienst in de buurt.

CAK  (de eigen bijdrage)
Het CAK berekend altijd de eigen bijdrage.  Als je bijvoorbeeld Thuiszorg of wijkverpleging nodig heb, of  bijvoorbeeld een hulpmiddel of een voorziening dan moet je er altijd een eigen bijdrage voor betalen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt altijd af van de hoogte van het inkomen en eigen vermogen, de leefsituatie, het soort indicatie wat je hebt gekregen en de leeftijd. Vanaf januari 2016 moet je ook voor een hulpmiddel zoals bijvoorbeeld een rolstoel of een scootmobiel of aanpassingen in de woning zoals bijvoorbeeld een traplift, aanpassingen in de badkamer of keuken ook altijd een eigen bijdrage worden getaald.

Voor zowel als je nog thuis woont of als je in een beschermde woonvorm of andere interne instantie woont geld altijd dat je een  eigen bijdrage moet betalen. Ook als je de zorg vanuit zorg in natura of vanuit een PGB (Persoons gebonden Budget ontvangt, geldt ook altijd een eigen bijdrage. (zie ook aparte link uitleg PGB en Zorg in Natura)

De gemeente of zorgverlener geeft altijd het zorgaanbod en de hoogte van de indicatie aan het CAK door. Het CAK berekent en bepaald hoe hoog van de eigen bijdrage zal zijn.  Na onderzoek va het CAK ontvang je dan eerst een brief thuis waar alle informatie omtrent de hoogte van de eigen bijdrage staan. Dan krijg je iedere maand een beschikking en een overzicht van het maandelijks bedrag. Je krijgt iedere maand een nota voor de eigen bijdrage. Je kunt automatisch het bedrag iedere maand laten afschrijven, maar je kunt het ook zelf via een acceptgiro betalen. Je kunt tegen de vaststelling van de eigen bijdrage niet in beroep gaan. Alleen als je financiële situatie of persoonlijke gegevens niet kloppen kan je een wijziging indienen.

Zie ook www.cak.nl

 

Leesbaarheid instellen
Leesbaarheid instellen